Skip to content

1904 Dolenje Jezero – Nasip do Gorice (1)

30. 05. 2018

Na sliki je karta Situacija Cirkniškega jezera, z vrisano traso poti, ki nosi datum, Ljubljana, 3. avgust 1904, ki jo je izdelal Vladno pooblaščeni inženir Fran Žužek b. c. kr. nadinženir iz Ljubljane. Karto so Dolnje jezerci priložili prošnji za izgradnjo poti do Gorice.

Tone Udovič iz Grahovega, dolgoletni revirni gozdar v revirju Otok, ve povedati marsikaj zanimivega iz preteklosti. Ko je z gospodarji, predvsem starejšimi, odkazoval drevje za posek v javorniških gozdovih, ali iskal primerno hojo za drevak, je zvedel marsikaj zanimivega. Vse ga je zanimalo, ogromno spominov nosi v svoji glavi. Ko sva se zadnjič pogovarjala sem mu rekel, da bi bilo prav, da kaj tudi zapiše. Pravijo, da le zapisano ostane.

Tako mi je pripovedoval, kako so Jezerci gradili nasip do Gorice (ne vem, kdaj se je to spremenilo v Goričico). Takole se je to dogajalo: voda v jezeru se je poleg jeseni pogosto zadržala tudi v poletju, pa so imeli težave pri dostopu do pašnikov okoli Gorice in naprej v Javornike. Predolgo zadržujoča se voda v jezeru je tudi oteževala dostop do lesa v Javorniških gozdovih. Pa so se v devetdesetih letih devetnajstega stoletja najpomembnejši dolnjejezerski očanci zbrali na peči pri Debevcu in sklenili, da je treba napraviti pot od Dolenjega Jezera do Gorice in most čez potok. Poleg Debevca so bili gotovo prisotni še Martinčič (Skircov), Šparemblek pa še nekaj drugih možakov, bilo naj bi jih okoli osem. V Slivniških pogledih je Jožef Martinčič povedal, da so višino nasipa, po katerem naj bi potekala pot, določili tako, da je njegov oče zapičil na trasi dolge leskove palice, in ko je prišla visoka voda, so na vodni gladini odrezali palice in dobili potrebno višino nasipa. Tone Udovič pa se spomni pripovedovanja, da so višino določili tako, da so, ko je v zimi ob visoki vodi jezero zamrznilo, zabili kole v zemljo in jih na višini ledu odrezali.

Leta 1904 se je začela ideja uresničevati. 16. avgusta 1904 so Dolnjejezerci naslovili prošnjo na c. kr. okrajno glavarstvo v Logatcu:

Slavno c. kr. okrajno glavarstvo!

Podpisani posestniki v Dolenjem Jezeru pri Cerknici sklenili smo napraviti preko Cerkniškega jezera vozno cesto in s tem vstreči dolgoletni želji in potrebi pripraviti sigurno pot do svojih na Javorniku in okolici ležečih gozdov in zemljišč.

V to svrho izdelan načrt predlaga se v pregibu s prošnjo, da blagovoli c. kr. okrajno glavarstvo odrediti ogled na licu mesta in podeliti stavbeno dovoljenje.

Ob jedna se slavno c. kr. okrajno glavarstvo naprosi, to naše podjetje, ki je velike gospodarske važnosti, podpirati in zlasti ukreniti potrebno, da istemu pripomore tudi visoko poljedeljsko ministerstvo in slavni deželni odbor kranjski z izdatnimi podporami.

Dolenje jezero, dne 16. avgusta 1904

Matevž Martinčič kot pooblaščenec

C. kr. Okrajno glavarstvo v Logatcu je prošnji ustreglo in že 18. 8. 1904 objavilo naslednji Razglas:

Razglas

Martinčič Matevž in  sodrugi, posestniki v Dolenjem Jezeru so vložili na to glavarstvo prošnjo za ogled in stavbeno dovoljenje za zgradbo občinske poti preko Cerkniškega Jezera do Javorniških gozdov.

Ta pot bi bila nadaljevanje dozdanje poljske poti, ki pride iz jezerskih njiv na parc. št. 2892 d. m. otoške (posestvo jezerskih opravičencev). S te parcele bi držala pot 3 m. široka naravnost čez jezersko gmajno (parc. št. 1236) in potok na parceli št. 2896/1 in 2917/2 (posestvo opravičencev) do griča Gorica (gozd parc. št. 2916). Cela pot bi bila dolga 976 m. Prvih 360 m poti ostane v sedanjem stanju, od tam naprej bi se napravil nasip tako, da bi bil cestni tlak za 50 cm višji kot vodno površje.

Preko Cerkniškega potoka napravil bi se 20 m dolg most z dvema odprtinama po 10 m svitlobe, z zidanimi stebri. Višina mostnic na spodnjem koncu bi bila toliko, da bi jo voda ne dosegla, t. j. s koto 19.900 m. 20 m na dolgem se razširi cesta na 6 m, da bi umikanje mogoče.

Materijal za nasip se vzame iz jezerskega peska in gline, nasip bo imel strmca 1 na 2.

Koze bodo vzidane 3 m globoko, obrežna in nasip na obeh konceh se obzidajo z močnim tlakom zoper vodo.

Na to se razpisuje po § 60 oz. 61 kr. vod. zak. z dne 15/5 1872 dež. zak. št. 16 komisijonalni ogled in obravnava na licu mesta za ponedeljek, dne 29. avgusta 1904 ob 9 uri dopoldne s tem pristavkom, da se imajo kaki ugovori, ki se že prej tukaj ne vlože, vložiti pri obravnavi, drugače se bo štelo, da udeleženci v gradnjo in odstop zemljišča ali servitut, za to potrebnih privole, in se bo razsodba storila ne glede na poznejše ugovore.

Načrti za podjetje so v uradnih urah pri tem c. kr. okrajnem glavarstvu na razpolago.

C. kr. Okrajni glavar
Kremenšek m/p.

Nabito 21/8. 04 Urbič

Slovarček:

 • c. kr.: cesarsko-kraljevi; naziv v habsburški monarhiji

Viri:

 • Arhiv Republike Slovenije SI AS 134/455 Graditev nove ceste preko Cerkniškega jezera proti Gorici.
 • Tone Udovič

Kraj: Nasip in cesta Dolenje jezero-Gorica
Datum: 1904
Avtor: Prošnja: Martinčič Matevž in sovaščani; Razglas: C. kr. okrajni glavar Kremenšek; načrt: Fran Žužek
Zbirka: Franc Perko
Skenirano: 17. 5. 2018
Oblika: skenirane datoteke

7 komentarjev leave one →
 1. Anonimno permalink
  30. 05. 2018 20:12

  Sem jo morala zasukat, da sem se znašla.

 2. 30. 05. 2018 21:33

  Tak je original, res pa je karta nerodno obrnjena.

 3. medvedd permalink
  31. 05. 2018 13:54

  Obrnjena oziroma usmerjena je tako, kot so večinoma še danes obrnjeni vsi zemljevidi in karte, na sever. Tudi to nekaj pove in zagotovo ta pogled ni naključje. Na koncu koncev, gre za prilogo takratni uradni listini.

 4. OZZI permalink
  1. 06. 2018 09:02

  Zanimala me je beseda SERVITUT nasel sem jo na strani 1210 v SLOVARJU SLOVENSKEGA KNJIZNEGA JEZIKA z dobesedno razlago: Pravica do delnega omejevanja lastnika pri razpolaganju s svojo lastnino ali do delne uporabe tuje lastnine; sluznost; izgubiti servitut / osebni servitut ; servitut poti.
  No sedaj sele razumem besedo SERVITUT.Morda bo se komu ta razlaga v pomoc.

Trackbacks

 1. Dolenje Jezero – Nasip do Gorice (2) | Stare slike
 2. 1907 Dolenje Jezero – Nasip do Gorice (3) | Stare slike
 3. 1909 Dolenje Jezero – Nasip do Gorice (4) | Stare slike

Dodajte komentar

%d