Skip to content

Dolenje Jezero – Nasip do Gorice (2)

24. 06. 2018

Načrt za cesto in most je 13. avgusta 1904 izdelal Vladno pooblaščeni inženir Fran Žužek c. kr. nadinženir iz Ljubljane. Načrt za most je 11. 01. 1905 odobrilo c. kr. okrajno glavarstvo v Logatcu, podpisal pa ga je takratni okrajni glavar Ivan Kremenšek.

Most je bil lesen, dolg 20 metrov z dvema odprtinama po 10 m.

Načrtovalec je načrtu dodal obširno Tehnično poročilo (slike spodaj). Poglejmo si nekaj najbolj zanimivih delov:

Od vasi Dolenje Jezero vodi proti jugu zahodu preko slabih pašnikov do griča z imenom Gorica poljska pot po kateri posestniki javorniških gozdov izvažajo les in druge pridelke.

Po zimi stoji na pašnikih voda in to obilokrat tudi po leti – le v hudi suši posuši se to – Cirkniško Jezero – za nekaj mesecev in v tem času je dovoz z koli mogoče. 

Vožnja z čolni obtežuje tolikenj dovoz gozdnih pridelkov, in prizadene toliko troškov, da skorej ne kaže – lesovja sekati – poleg tega pa je tudi nevarna in čestokrat se zgode pri tem prevažanju nesreče ki zahtevajo žrtev ne samo na blagu to ampak tudi na življenju. 

Naravno je tedaj da okoličani Cirkniškega Jezera, zlasti so to posestniki v Dolenjem Jezeru že davno stremili po napravi poti preko Jezera, katera bi jim omogočila z koli dovažati blago.

Vsled sklepa posestnikov iz Dolenjega Jezera in prošnje istih je podpisani izmeril imenovani teren Cirkniškega Jezera in izdelal načrt za preko cesto.

Celotna dolžina ceste je 976 m, od tega je nove ceste 616 m, trasa poteka v ravni črti od konc ulic Dolenje Jezerske vasi proti holmcu Gorici, koder i sedaj skladajo in nakladajo vozniki svoje blago. 

Ker pa je ogibanje voz pri širjavi 3 m nemogoče – projektovana je v prof. 5 m razširjanje iste na 6 m in sicer v daljavi 20 m tako da si vozniki na ta način lahko pomorejo.

Za izvršitev nasipa ceste potreba bode 8.353 m3 materijala izkopati in na približno daljavo 18 m prevoziti. Tlakovati bode brežine v približju meri 250 m2.

Troški za ta dela in za zasejanje brežin, da se iste prej utrde znašali bodo
okolo …………………………………………………. 4.700 K

Troški lesnega mostu z zidanimi obrežnimi stebri preračunani so na
svoto …………………………………………………. 3.300 K

Ako se še razne druge troške prišteje, stala bode zgradba nove ceste
skupno ………………………………………………. 8.600 K

Ko je bil projekt za izgradnjo ceste in mostu čez potok izdelan in odobren, so se vaščani lotili pomembnega in velikega dela. Tone Udovič mi je povedal, da so del materiala za nasip dobili tako, da so podrli hleve za živino, ki so jih imeli Dolnjejezerci na Gorici, kjer so pasli živino. Več kot tri leta so trajala dela, proti konca leta 1907 je bil nasip že toliko dograjen, da se je po njem za silo že lahko vozilo.
Pa o tem več naslednjič.

Slovarček:

  • dovoz s koli: dostop, prevoz z vozovi

Viri:

  • Arhiv Republike Slovenije SI AS 134/455 Graditev nove ceste preko Cerkniškega jezera proti Gorici.
  • Tone Udovič, Grahovo

Kraj: Cerkniško jezero
Datum: 13. avgust 1904
Avtor: Vladno pooblaščeni inženir Fran Žužek c. kr. nadinženir iz Ljubljane
Zbirka: Franc Perko
Obdelano: 13. 6. 2018
Oblika: 5 fotografij

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: