Skip to content

1950 Ravnik – Spomenica Ivana Zakrajška

10. 11. 2018

Spomenice so pismene izjave o kakšni zadevi, ki jih izdajajo v glavnem politični organi, namenjene so vladam ali politični oblasti. Pri nas pa Spomenice poznamo predvsem v zvezi s priznanji organizatorjem in udeležencem NOB med leti 1941 in 1945, znane kot Partizanske spomenice. Ena od takih je imela mesto v danes zapuščeni hiši pri Andrejcevih v Ravniku.

– Najbolj znane so bile Partizanske spomenice 1941, visoko jugoslovansko vojaško in civilno odlikovanje, ki je bilo podeljeno preživelim udeležencem NOB, ki so pričeli z delovanjem že leta 1941. Nosilci, znani kot “spomeničarji”, so bili poleg priznanja deležni tudi nekaterih ugodnosti pri pokojninah, zdravstveni oskrbi, javnih prevozih itd. Skupaj je bilo v Jugoslaviji podeljenih 27.750 takih Spomenic.

– Svojcem medvojnih žrtev okupatorjevega terorja so posebne Spomenice podeljevale Ljudska republika Slovenija in ostale republike FLRJ. Te spomenice niso prinašale materialnih ugodnosti.

– Družine padlih bork in borcev NOB pa so po vojni prejele Spomenico takšno kot Andrejcevi iz Ravnika za svojim padlim sinom Ivanom (Janezom) Zakrajškom. Tudi te Spomenice družini niso prinašale kakšnih posebnih materialnih ugodnosti. Ivan, rojen leta 1921, je kot partizan padel v boju pri Kočevju decembra leta 1943. Tako kot celo vas Ravnik so tudi Ivanovo rojstno hišo požgali Italijani marca 1943. Po vojni je bila za silo obnovljena, a tako kot pri mnogih ravenških domačijah tudi pri Andrejcevih življenje po vojni ni več steklo v starih tirnicah. Hiša, danes v lasti večjega števila sorodnikov propada, veter vleče skozi razbita okna in vegaste duri. Tako je na plano prišla tudi nekoč skrbno uokvirjena Spomenica za dragega sina Ivana, načeta od vlage in glodavcev. Vaščani so jo rešili in svoje življenje bo nadaljevala na Starih slikah.

Spomenico s št. 219 842, izdano za Dan republike leta 1950, sta podpisala in požigosala sekretar Zveze borcev NOB Jugoslavije generalpolkovnik Aleksander Ranković, v tistem času minister za notranje zadeve in komandant OZNE, ter predsednik republike, minister za obrambo in vrhovni komandant jugoslovanske armade, maršal Josip Broz Tito. Okrašena je z zastavo in grbom FLRJ ter zastavo ZKJ.

Viri:

  • Zora Obreza, Ravnik
  • Ivan Hiti, Škufče
  • Wikipedija

Kraj: Beograd
Datum: 1950
Avtor: —
Zbirka: —
Skenirano: 14. 1. 2018
Oblika: listina

No comments yet

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: