Skip to content

1932 Rakek – Ena kraljevska

30. 01. 2019

Miklova Zala ni, je premalo nastopajočih. Je pa nekaj pravljičnega, saj v igri nastopajo kralj, princeska, vojaki in ena vila. V vlogi princeske se je predstavil Mirko Vidrih. Čeprav z lasuljo in v ženski obleki – ne moreš zgrešiti njegovega značilnega obraza. Vedno nasmejanega.

Torej ne vemo ne ure, ne dneva, ne naslova igre. Je pa na sliki skromna zasedba dramskega oddelka rakovškega Katoliškega izobraževalnega društva.

Bralna društva so bila začetki čitalnic, ki so se pojavile v drugi polovici 19. stoletja. Njihov namen je bil oblikovati in utrditi slovensko besedo in narodno zavest. Prirejali so praznovanja in težili k uprizarjanju slovenskih dramskih del, čeprav, roko na srce, jih je največ nastalo po nemških predlogah. Ko pa je na začetku 20. stoletja njihov zagon malo popustil, so na plan privrele ljubiteljske dramske skupine, ki so nadaljevale čitalniški gledališki repertoar. Če so bile čitalnice bolj namenjene meščanstvu in izobražencem, pa so ljudska gledališča delovala za tedaj še prevladujoče kmečko prebivalstvo. Ljudsko gledališče je bilo gledališče za ljudstvo in iz ljudstva. Igralci so bili domačini, bolj ali manj uspešni, predstave pa zelo obiskane. Ljudje, čeprav delavci in kmetje, so bili lačni kulture. V nasprotju s tem pa je bila večina vsebin vzeta iz meščanskega okolja. Redke igre so imele kmečko vsebino kot npr. Miklova Zala, zato je bila tudi tolikokrat uprizorjena.

V začetku društva niso imela ne zakonov, ne predpisov, ne statuta, niti niso bila nikjer registrirana. Pa vendar so bila nekatera znana tudi precej izven svojega domačega kraja in so hodila tudi na gostovanja. Z nastankom kraljevine SHS so se morala registrirati pri deželni vladi za Slovenijo v Ljubljani. Dramske sekcije Katoliškega izobraževalnega društva so delovale v okviru sekcije Ljudski oder, ki je bila del Prosvetne zveze – katoliškega združenja kulturno prosvetnih društev v slovenskem delu Jugoslavije. Delovala je od leta 1923 do 1945. Njena predhodnica v obdobju od 1911 do 1923 pa je bila Slovenska socialno-krščanska zveza. Sem je bila vključena tudi rakovška gledališka sekcija.

Nekaj je nekaj, nič je pa nič.

Viri:

  • SI AS 627 Prosvetna zveza v Ljubljani

Kraj: Rakek
Datum: 1932
Avtor: neznan
Zbirka: Marta Mele
Skenirano: 5. 3. 2017
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: