Skip to content

1952 Dobec – Spomin na žegnanje

16. 06. 2019

Pred kratkim mi je prišla v roke fotografija, ki je po svoje prava redkost. Na hrbtni strani je namreč napisano, kdaj je nastala in kaj predstavlja. Zame je posebej zanimiva, ker me spominja na moja lepa otroška leta, prepoznam pa tudi vse osebe na sliki, razen ene, ki se je vidi tako malo, da jo je skoraj nemogoče prepoznati. Brešča Tončka pa je prepričana, da je to Gregorjeva Marinka.

Fotografijo je Severjevi mami Marinki prinesla svakinja Katja, vdova po njenem najmlajšem bratu Štefanu. Dala jo je sestri Brešči Tončki z namenom, da jo da meni, da jo poskeniram in natisnem povečano tudi zanjo.

Kot nam pove napis zadaj, je bila fotografija posneta leta 1952 v spomin na nedeljo sv. Lenarta. Takrat je namreč v Dobcu drugo žegnanje. Sv. Lenart je patron podružnične cerkve v Dobcu. Goduje 6. novembra, žegnanje pa se praznuje na nedeljo, ki je temu datumu najbliže. Prvo žegnanje je na roženvensko nedeljo, to je prva nedelja v oktobru. Sedmega oktobra namreč goduje roženvenska Mati božja.

Po mojih izkušnjah je skoraj vedno na eno od žegnanj lepo vreme, na drugo pa dež. Na sliki je bilo očitno lepo vreme. Dobro razpoložena mladina se je postavila pred Breščo štalo. Na podboju vrat sta dva lesena kavlja. Na desnem visita dva žila z verigami za vpreganje volov, ki so bili v tistem času glavna delovna živina. Na levem vidimo porepnik in nagobčnik za vola. Podboj je še vedno enak, tudi kavlji so še tam.

 • Antonija Stražišča – Brešča Tončka, poročena Zrimšek.
 • Marinka Stražiščar – Brešča Marinka, poročena Nared, sedaj Severjeva mama,
 • pred njo nečak Tone Kranjc – živi v Cerknici,
 • Rezka Stražiščar – Brešča Rezka, poročena Kranjc v Cerknico,
 •  Franc Kranjc – Podlipč France v malo preveliki obleki, ki jo je dobil iz Amerike. Kar težko verjamem, da je na sliki star šele 13 let.

 • Doroteja Stražiščar – Brešča Dora, poročena Oblak. Živi v Nemčiji.
 • Pred njo stoji Ana Stražiščar – Brešča Ana, poročena Knap v Begunje, žal umrla stara komaj 59 let.
 • V naročju Marinke Jernejčič – Gregorjeve, poročene Stražiščar sedi
 • Ivanka Stražiščar – Brešča. Živi v Begunjah.
 • Resno zazrt v objektiv sedi Miro Zrimšek, kasnejši mož Brešče Tončke.
 • Zadnji sedi najmlajši Brešč fant – Štefan Stražiščar in gleda v tla. Verjetno se mu je bleščalo, saj sonce sije v njegovo smer.
Spomin na nedeljo sv. Lenarta v Dobcu leta 1952.

Slovarček:

 • štala: hlev
 • žil: jarem za enega vola
 • porepnik: debela vrv, s katero so pritrdili žrd na vozu sena
 • žrd: dolg debelejši lesen drog, ki se vzdolžno položi na vrh s senom, snopi naloženega voza in na obeh koncih priveže, da je tovor trdneje nameščen

Viri:

 •  Brešča Tončka

Prispevek je napisala: Marija Košir (Maša Kranjc).

Kraj: Dobec
Datum: 1952
Avtor: France Kranjc – Kranjč iz Dobca
Zbirka: Marinka Nared
Skenirano: 27. 5. 2019 (Marija Košir)
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: