Skip to content

1954 Cerknica – Družina Žnidaršič – Šentkovi

26. 11. 2019

Ob obisku tete Rezke iz Amerike se je zbrala družina Žnidaršič za spominsko fotografijo. Šentkovi, kot so se po domače imenovali, so si postavili hišo ob Novi cesti, številka 81. Danes je to cesta 4. maja.

Šentkovi so do druge svetovne vojne živeli v delu Cerknice (hišna številka 23), poimenovano Pod Kaplanijo. Ali po domače Svinjski rigel. Hiša je stala ne mestu, kjer so danes t. i. gozdarski bloki. Stara hiša je ob napadu Nemcev leta 1943 pogorela. Po vojni so kratek čas živeli v hiši od Nežke Baraga nasproti Bavdkove mesarije na Kostelinovem klancu. Leta 1950 so se preselili v novo hišo, ki stoji še danes.
O potovanju naših izseljencev v domovino je 7. maja 1954 poročal tudi časopis Enakopravnost – Neodvisen dnevnik za slovenske delavce v Ameriki iz Clevelanda, Ohio. Mrs. Terezija Ule je odpotovala v sredo na parniku Queen Elizabeth.
Teta Rezka je bila sestra od Franceta, gospodarja družine. V Ameriko se je preselila okrog leta 1920, se tam poročila z Ule Jožetom iz Dolenje vasi št. 82 (1894-1951). Imela sta dva otroka, Josepha in Marilyn. Umrla je v Clevelandu (Ohio, US), 2. julija 1960 leta, stara 63 let. Ob smrti so ji v lokalnem časopisu slovenskih izseljencev objavili kratek nekrolog.
Brata Janez in Vinko.

Zgoraj:

  • hči Marija,
  • teta Rezka,
  • mama Francka.

Spodaj:

  • sin France in
  • stara mati Marija (roj. Mele – Vrbča).
Oče France in hčerka Slavka.
Vsi podatki lepo napisani na zadnji strani.

Viri:

Kraj: Cerknica
Datum: 1954
Avtor: Jože Žnidaršič
Zbirka: Matjaž Žnidaršič
Skenirano: 4. 11. 2018 (Matjaž Žnidaršič)
Oblika: fotografija, dokument

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: