Skip to content

1934 Rakek – Sokolski naraščaj

18. 03. 2020

Slika je nastala leta 1934 verjetno v Sokolskem domu. Na njej so sokolski naraščajniki in nekaj učiteljev. Naraščajnikov in naraščajnic je bilo 31. Sodelovali so pri vseh sokolskih nastopih. Prvi in drugi razred sta prejemala glasilo »Naša radost«. O njem nisem našla podatkov. Tretji in četrti razred pa »Sokoliča, list za sokolski naraščaj.« Tiskala ga je Učiteljska tiskarna v Ljubljani, izhajal je od leta 1919 do 1938.

Prvo sokolsko društvo »Južni sokol« v Ljubljani je bilo ustanovljeno leta 1863. Že naslednje leto so začeli s telovadbo dijakov in študentov, leto za tem, 1865, so odprli vrata telovadnic še obrtnim učencem. Zaradi velikega navdušenja so konec leta sklenili napraviti še posebno šolo za učence. Mnogo let kasneje, 1. oktobra 1871, so šele začeli uvajati telovadbo za deklice. Zgledu ljubljanskega sokola so sledila še ostala društva in uvedla telovadbo šolskega naraščaja. Delili so se na dva oddelka: učenci – od 6 so 14 let ter trgovski in obrtni vajenci – od 14 do 18 let.

V šolskem letu 1933/34 so naraščajniki sodelovali pri proslavi v sokolskem domu 1. Decembra – nastanek Kraljevine Jugoslavije in 17. decembra – kraljev rojstni dan, čeprav se je v resnici rodil 16. decembra.

V naslednjem šolskem letu so sodelovali pri žalni manifestaciji v sokolskem domu 18. novembra, naslednji dan pričakali francoskega predsednika Lebruna na železniški postaji. Prvega decembra je bila proslava zedinjenja s svečano mašo in akademijo v sokolskem domu. Sodelovali so ženski in moški naraščajniki Sokola Kraljevine Jugoslavije.

Sklepam, da je učitelj Jože Šušteršič, ki je bil iz Cerknice premeščen na Rakek za nadučitelja v letu 1930. Bil je starosta Sokola Unec-Rakek.

Viri:

  • Jugoslovan (10. 07. 1930), letnik 1, številka 31. URN:NBN:SI:DOC-LVM7Z4S5 from http://www.dlib.si
  • Slovenski Sokol, glasilo Slovenske sokolske zveze, leto X, številka 2 do 5, Ljubljana, 1913.
  • Izvestje državne meščanske šole Miroslava Vilharja na Rakeku, ob desetletnici 1926727 – 1936/37, Izdala in založila uprava državne meščanske šole na Rakeku, Tiskala Jugoslovanska tiskarna (K. Čeč)

Kraj: Rakek
Datum: 1934
Avtor: neznan
Zbirka: Tone Arko
Skenirano: 30. 3. 2019
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: