Skip to content

1930 Rakek – Sokoli

15. 09. 2016
tags:

160603197Sedem let po ustanovitvi Sokolskega društva Unec – Rakek je rakovško članstvo že kar številčno. Sokoli so se velikokrat fotografirali. Res pa je tudi, da je bil Rakek tega dni pomemben kraj in zato tudi zanimiv za fotografe in novinarje. O Rakeku se je veliko pisalo in skoraj vsak dan je bil omenjen v dnevnem časopisju. Tako tudi tistega 20. novembra, ko so poročali o otvoritvi Sokolskega doma, ki je bila 15. novembra 1925.

Celoten dom, obsežno dvorano in tudi se stranske prostore, je napolnilo občinstvo, ki je lepo sprejelo slavnostne goste, med njimi tudi predstavnike Jugoslovanske sokolske zveze. Veljaki so v svojih govorih poudarili, da je ob vznožju Javornikov zrasla še ena narodna trdnjava. Po govorih je sledila proslava, na kateri so nastopali Sokoli, med drugim tudi novoustanovljeni pevski zbor Sokola Unec – Rakek. Predstavili so s tudi z dramsko igro »Medved snubač« in poželi veliko navdušenje. Po prireditvi, ki so se je udeležili vsi sloji prebivalstva, pa je, kot je običajno, sledila veselica.

Tega leta, natanko 31. decembra, so Sokoli izdali tudi prvo, in verjetno edino – ali pa je le ta edino ohranjena – številko Rakovških novic, Letnik za gospodarstvo, prosveto in politiko, v katerem so se predvsem ponorčevali iz samih sebe pa tudi iz vseh prebivalcev Rakeka. Na prvi strani je bilo objavljeno »Svarilo! Kibiciranje z listom strogo prepovedano! Kdor se zasači, da gleda v list, ki ga ni plačal, plača globo 5 Din. List, iz katerega čita, se zapleni po odloku št. 131313 od dne 31. 12. 1925.«

Na naslednji strani pa so na hudomušen način pozvali na plačilo članarine: »Poziv. Sokolsko društvo na Rakeku poziva svoje člane, da nemudoma vlože prošnje, da se jim dovoli plačevanje članarine. Čas do 31. decembra 1925. Prošnje je nasloviti na društvenega blagajnika, ki se na pozneje došle prošnje ne bo več oziral. ZDRAVO!«

160603197-001Prva ženska z desne je Ivana Bombač.
160603197-002Prva z leve je Amalija (Malka) Bombač, poročena Stražišar, po domače Ablerjeva.

Viri:

  • Darč Vengust
  • Jutro: dnevnik za gospodarstvo, prosveto in politiko (20.11.1925), letnik 6, številka 270. URN:NBN:SI:DOC-ZJYP78E2 from http://www.dlib.si

Kraj: Rakek
Datum: 1930
Avtor: neznan
Zbirka: Božidar Vengust Darč
Skenirano: 3. 6. 2016
Oblika: fotografija

Dodajte komentar

%d bloggers like this: