Skip to content

1981 Kožljek – Slovesnost na Kožljeku

16. 09. 2020

Peto srečanje notranjskih aktivistov OF in borcev NOV ob 40. obletnici vstaje je bilo na Kožljeku, 6. 9.1981. Na sliki so pevski zbori in godbi na pihala, pred komaj zgrajeno novo hišo Naredovih na Kožljeku.

5. zbor notranjskih aktivistov OF in borcev NOV je bil v znamenju 40. obletnice ustanovitve OF slovenskega naroda, vstaje jugoslovanskih narodov ter socialistične revolucije. Udeležba je bila kljub slabemu vremenu veličastna, saj se je srečanja udeležilo več kot tri tisoč aktivistov in borcev NOB, ljudi iz bližnje in daljne okolice in mladina.

Spominjali so se dveh pomembnih dogodkov iz polpretekle zgodovine Notranjske: Napad Krimskega polbataljona – Borovniške čete na sovražno postojanko in skladišče razstreliva v Bezuljaku v noči iz 19. na 20. 10. 1941 in posvetovanja o pripravah na splošno ljudsko vstajo na Notranjskem, ki so bila konec decembra 1941 na Kožljeku. 19. 10. 1941 se je odvijal tudi napad na Lož.

Prva prireditev je tako potekala v dopoldanskem času v Bezuljaku z odkritjem spominskega obeležja napada na Bezuljak.

Na plošči piše:

BORCI KRIMSKEGA POLBATALJONA
SO 20. OKTOBRA 1941 V NAPADU
NA BEZULJAK RAZBILI
ITALIJANSKO POSTOJANKO
ZAPLENILI VELIKO OROŽJA
IN OPREME, NA TEM MESTU
PA VRGLI V ZRAK SKLADIŠČE
RAZSTRELIVA
PETI ZBOR AKTIVISTOV OF IN BORCEV NOV NOTRANJSKE
6. 9. 1981

O učinkoviti akciji Krimskega polbataljona, ki je razbila dvome o osvobodilnem gibanju, je spregovoril Lado Švigelj udeleženec napada.

Druga, osrednja prireditev se je odvijala ob 11. uri na Kožljeku.

Nekaj podatkov o posvetovanjih. Na začetku decembra je prišel na Kožljek Aleš Bebler in prinesel načrt glavnega poveljstva o intenzivnih pripravah na množično ljudsko vstajo na Notranjskem. V okviru tega sta pomembni zlasti dve posvetovanji, ki sta bili v decembru 1941 na Kožljeku. Prvo pred božičem, ki so se ga udeležili predvsem predstavniki OF. Na sestanku so formirali odbor Narodne zaščite za Notranjsko.

Pomembnejše je bilo drugo posvetovanje, ki je bilo v Krajčevi hiši na Kožljeku po vsej verjetnosti na božični dan. Sestanek je obravnaval vojaške in politične priprave na množično vstajo, zato so se ga udeležili predstavniki partizanske vojske, funkcionarji KP in OF. Vodil ga je France Popit.

Spomine na ta posvetovanja, katere posledica je bilo prvo pol osvobojeno ozemlje v Sloveniji na Bloško – Vidovski planoti, je orisal glavni govornik France Popit Jokl. Nato je odkril spominsko obeležje. Na njej piše:

TU V KRAJČEVI HIŠI JE BILO
V ZADNJIH DNEH DECEMBRA 1941
POSVETOVANJE AKTIVISTOV
OSVOBODILNE FRONTE
NOTRANJSKEGA OKROŽJA, KI JE
SPROŽILO MNOŽIČNO VKLJUČEVANJE
PREBIVALSTVA V PARTIZANSKE
ENOTE IN NASTANEK OBSEŽNEGA
OSVOBOJENEGA OZEMLJA NA
NOTRANJSKEM
 
ZBOR AKTIVISTOV OF IN
BORCEV NOV NOTRANJSKE
6. 9. 1981

Kulturni program je bil plod priprav in dela domačih avtorjev in izvajalcev. Program so pripravili Cvetka Levec, Alojz Pavlič, Mirko Rebolj, Ivan Urbas.

V programu so sodelovali pevski zbori: MEPZ Rakek, Šivče, Nova vas, ŽPZ Begunje, MPZ Tabor Cerknica in Svoboda Loška dolina, godbi na pihala Brest Cerknica in Kovinoplastika Lož ter vrsto recitatorjev.

Prireditev je bila v tistem času zelo odmevna. In kako danes? Prihodnje leto mineva 80 let od ustanovitve OF slovenskega naroda, vstaje jugoslovanskih narodov ter socialistične revolucije in 40 let od odkritja plošče na Kožljeku. Danes pa kakor, da se nekateri ne zavedajo pomena takratnih dogodkov, ki so bili osnova, da je danes Slovenija samostojna država. Prav tako se negira tedanjo vlogo partizanov, ki so se borili na strani zavezniških sil in nam priborili svobodo.

 • V sredini s klobukom v roki Jože Telič.
 • Pred njim France Popit.
Nekaj prepoznanih v prvi vrsti:

 • tretji od leve Milan Kučan,
 • sledi Mitja Ribičič,
 • Janez Otoničar.
Od leve:

 • Franc Popit – Jokl,
 • neznan,
 • za njim Janez Pakiž,
 • neznan,
 • Janez Praprotnik,
 • Miroslav Juvančič
Utrinki s prireditve
 
Postroj praporov.
Del množice udeležencev iz občin Cerknica, Logatec, Vrhnika in Ljubljana Vič-Rudnik, katere so vključene v okviru notranjskih aktivistov OF in borcev NOV.
V ozadju praktično gol hrib, ki je danes poraščen do ravnine.

Viri:

 • Podrobni program poteka prireditve
 • Brestov Obzornik, 30. 9. 1981
 • Notranjski listi II

Kraj: Kožljek, Bezuljak
Datum: 6. 9. 1981
Avtor: neznan
Zbirka: Miroslav Juvančič
Skenirano: 9. 6. 2020
Oblika: 5 fotografij

5 komentarjev leave one →
 1. Terezija permalink
  10. 02. 2022 17:37

  Raziskati in predstaviti bi bilo treba vzrok požiga celotne vasi Kožljek l. 1942 in drastično zmanjšanje števila prebivalcev te vasi l. 1945.

 2. Anonimno permalink
  10. 02. 2022 17:51

  KJE NA VAŠČANI KOŽLJEKA?
  So večinoma ostali doma?
  Zakaj? Kdo ve?

  • Anonimno permalink
   10. 02. 2022 17:54

   Kje SO vaščani Kožljeka?

Trackbacks

 1. Bezuljak – spomenik | Obeležja
 2. Kožljek – plošča | Obeležja

Dodajte komentar

%d bloggers like this: