Skip to content

1952 Rakek – Razvoj športa po letu 1945 – IV.

30. 05. 2021

4. FIZKULTURNI KLUB

 

Knjižica “Smučanje” iz leta 1947. Napisal Drago Ulaga.

O telovadbi, plavanju, smučanju, pomenu gibanja za zdravo življenje ter upočasnjeno staranje je pisal strokovne knjige, učbenike, priročnike in članke. Napisal je preko trideset knjižnih del, brošur in skript, med njimi »Smučanje« leta 1947. Objavil je tudi številne članke v raznih listih in revijah. Od leta 1934 je sodeloval tudi pri programu radia Ljubljana s predavanji s področja telesne vzgoje, športa in rekreacije. Že leta 1934 se je oglasil kot prvi neposredni poročevalec iz Planice.

Za svoje obsežno in vsestransko delo na področju športa in telesne vzgoje je prof. Drago Ulaga prejel vrsto nagrad. Med njimi leta 1966 Bloudkovo nagrado, najvišje priznanje RS na področju športa.

Člani odseka za športne igre TD Partizan Rakek, so se sestali 28. 1. 1952 in na odboru sklenili, da se uredijo prostori in ustanovi klubska dejavnost pod nazivom »FIZKULTURNI KLUB RAKEK«.

Pa poglejmo sklepe po ohranjenih zapisnikih:

 1. sestanek odseka za športne igre TD Partizan Rakek z dne 28. 1. 1952

Prisotni: Bančevič, Grom, Arko, Mlakar, Modic Andrej in Tone, Domicelj – sekretar.

Sklepi:

 1. Ureditev manjše sobe
 2. Ureditev dvorane
 3. Naziv teh prostorov se glasi FIZKULTURNI KLUB RAKEK
 4. Upravo vodijo do preklica: Mlakar, Bančevič, Domicelj in Grom.
 5. Otvoritev kluba 6. 2. 1952
 6. Naročilo dnevnikov:
 7. Nabava okvirjev za časopise
 8. Mesečni prispevki
 9. Plan dohodkov in odhodkov. Prihodki cca 1500 din, odhodki revije 600 din, čistilka 400 din. (račun za čistilko Štefko Oražem za feb., mar. 1952 700 din)
 10. Pravila in sklepi začasni. Dohodki in izdatki kluba se ne smejo mešati z blagajno TD Rakek.

Svečano so klubske prostore odprli 6. 2. 1952. Klub je deloval v prostorih pri Domicelju (kasnejši bife). Klub je bil odprt vsak dan od 17. do 24. ure, v nedeljo pa od 14. do 02. ure. Uvedli so članarino, ki je znašala za člane 40 din, podporne člane 70 din in za mladince 10 din. Finančno poslovanje kluba so sklenili voditi ločeno od poslovanja društva. Vodili so zgledno evidenco plačila prispevkov in klubsko blagajno.

 1. sestanek Fizkulturnega kluba Rakek 17. 3. 1952.

Na sestanku je bilo prisotnih le 12 članov z aktivnostjo katerih pa Aleks Domicelj ni bil zadovoljen, saj je v zapisnik zapisal: »da so prisotni pokazali kaj malo zanimanja za vsa ta vprašanja in je bilo največ molka. Vsakdo bi komodno zahajal v zakurjene prostore, čital časopis in igral karte, nihče pa ničesar doprinesel s svojim delom.«

Za administratorja je bil imenovan Franc Mlakar, za drva (verjetno kurjenje) Leo Grom in Metod Tavčar.

Sklepi:

 1. V bodoče naj se delovne funkcije obnavljajo mesečno.
 2. Članstvu priporoča udeleževanju študijskih sestankov.
 3. Dijaki namizni tenis igrajo le 2x tedensko.
 4. Šahisti imajo prost vstop vsak dan
 5. Grom preskrbi protiprašno olje
 6. Apelira se na člane na red in disciplino.
 7. Vabilo na občni zbor.

Zanimivo je navodilo igralcem namiznega tenisa, da naj se odpravi lovljenje okoli miz, ki povzroča preveč ropota, igralcem kart pa, da so manj kričeči in moteči.

 1. sestanek Fizkulturnega kluba Rakek 20. 8. 1952

Prisotni: Leo Grom, Dušan Arko, Kastelec, Aleks Domicelj, Milan Juvančič, Mirko Polak, Ciril Tavčar, Rado Šegula, Alojz – Coc Egel, Rudolf Demšar, Miro Fajdiga, Ciril Rudolf, Mile Nabergoj. Zanimiva je razlaga neopravičene odsotnosti: Franc Mlakar in Breda Vivoda (prišla z veliko zamudo proti koncu sestanka), Vlasta Fatur, Slavka Jesih, ki je šla rajši v kino in Metod Tavčar. Ostali so opravičeni.

Sklepi:

 1. Določili administratorje za september Aleks Domicelj, oktober Leo Grom
 2. Zadolžene za čiščenje (ribanje) Rado Šegula, Alojz – Coc Egel in Fric
 3. Pogoje igranja namiznega tenisa v veliki dvorani, le v copatih
 4. Rediteljsko službo vršijo avgusta Aleks Domicelj, septembra Milan Juvančič in Leo Grom; oktobra Miro Fajdiga in Dušan Arko.
 5. Vstop v klub dovoljen le članom s plačanim prispevkom
 6. Ključavnico pri predalu kredence oskrbi Miro Fajdiga. Predal bo služil za shrambo namizno teniških rekvizitov.
 7. Odpoved časopisov, s 1. 9. 1952 se ukinejo Polet in Dnevnik, na novo se naročijo Poročevalec in Vijestnik u srijedu.

Na osnovi zapiskov (blagajniških prejemkov) je ohranjen seznam članov Fizkulturnega kluba Rakek (opomba: spisek verjetno ni popoln):

Nevenka Zorc, Milan Juvančič, Franc – Ači Vengust, Vladimir Dimitrović, Nino Spinelli, Dušan Arko, Miro Fajdiga, Aleks Domicelj, Vlado Pogačnik, Marjan Polak, Franc Mlakar, Marko Kramaršič, Milovan Zorc, Ciril Tavčar, Alojz – Coc Egel, Leo Grom, Ciril Rudolf, Rado Šegula, Breda Vivoda, Štefan Kastelec, Mile Nabergoj, Vlasta Fatur, Tone Urbas, Jaka Smodila, Slavka Jesih, Emil Bombač, Edo Otrin, Stojan Juvančič, Mirko Polak, Metod Rudolf, Drago Bančević, Danica Zakrajšek, Jože Ileršič, Dore Brecelj, Rudolf Demšar, Ivan Klemenc, Tončka Maček, Milka Mulec, Franc Zorman, Jožica Arko, Peter Suvorov, Slavko Logar, Leopold Šegula, Franc Vidrih, Drago Korošec, Miloš Kovač, Franc Galanti, Magda Juvančič, Ančka Rok, Vinko Molan, Tine Bombač, Ljubo Pirc, Mimica Grom, Boris Šegula, Franc Zorc, Franc Vengust st., Metod Tavčar, Andrej Modic, Tone Modic, Avgust Gorjup, Marjan Merhar, Franc Ileršič, Janez Gregorič, Tone Homovec, Marjan Korenčič, Cveto Pavčič, Franc Benčan, Živkovič, Matičič.

Klubsko članstvo se ne sme enačiti s članstvom v TD Rakek oziroma TVD Partizan. Fizkulturni klub, je bil zasnovan kot neko stičišče članov rakovških športnih društev in njihovih simpatizerjev ter podpornih članov in naj bi poleg zagotavljanja druženja, igranja namiznega tenisa in družabnih iger služil tudi kot propagandna oblika delovanja z namenom pridobivanja novih članov.

V klubu so imeli naročene naslednje časopise: Pavliha, Polet, Ljubljanski Dnevnik, Nogomet, Narodni sport Zagreb, Fudbal Beograd, Tovariš, Namizni tenis, Radio, Borba. Vjesnik u srijedu, Poročevalec. Časopise so hranili v posebnih okvirjih,

Iz inventurnega lista pa je razvidno, da so v klubu imeli naslednje knjige: Smučanje, Tekmovalni pravilnik za smučarske teke in skoke, IV. Plenum FISAJ-a, Namen fizkulture v FLRJ, Sportska masaža, Za napređenje našog fudbala, Tekme za fizkulturni znak.

Vsebina knjižice SMUČANJE: Predgovor; Splošno o smučanju; Oprema; Tehnika smučanja; Metodika smučanja; Izkušnje in nasveti s področja športne higiene; O sreči in nesrečah na snegu; Smučarji – dobri tovariši, O organizaciji smučarskega udejstvovanja.

V zadnjem poglavju »O organizaciji smučarskega udejstvovanja« opiše posamezne discipline in navodila tekmovalcem.

 1. Cross na smučeh (izg. Kros kantri), pomeni tek križem po deželi ali tek čez drn in strn.
 2. Tekmovanje za ZREN, pod geslom »Za republiko naprej« (kratica ZREN) je tekmovanje za fizkulturni znak.
 3. Tek na smučeh kot tekma.
 4. Navodila tekmovalcem.
 5. Smučarski skoki.
 6. Smuk in slalom.
 7. Kaj spada v nahrbtnik.
Smučarji – dobri tovariši” Izredno zanimivo poglavje, ki bi bilo primerno tudi za današnje čase.

Izpostavlja dvoje pravil, ki jih mora smučar imeti vedno v mislih:

 1. Ne moti ubranosti v naravi
 2. Bodi obziren

Zaključek: Kakšne so bile še poleg zgoraj opisanih dejavnosti Fizkulturnega kluba, ni zapisov. Iz inventurnega lista pa izhaja, da so imeli tudi vso opremo za odbojko, druge športne rekvizite ter spiske zadolžitve opreme po posameznih aktivnih športnikih. Prav tako iz zapisov ni razvidno, v katerih prostorih je Fizkulturni klub še deloval in koliko časa.

V tem času so se prireditve in veselice odvijale tudi v Domu JLA. V spominu mi je veselica, ko sem bil prisoten s starši, ki sta tam sodelovali pri prodaji (mislim, da je bil to tobak in torte). Seveda, da kot otrok nisem hotel domov, že tam so mi kupili več kosov torte. Da sem končno odšel domov, so mi kupili še od vsake torte po en košček. Zabičali so mi, da sem pojedel že preveč torte, zato naj to prihranim za naslednji dan. Seveda mi torte niso dale miru. Rekel sem si samo še en košček, pa še en in tako naprej do zadnjega. Po pripovedovanju domačih in tudi sestre Magde, ki ni smela na veselico, so me zjutraj dobili sedečega na stolu, kjer sem spal. Pred mano pa v velikem umivalniku vse torte v “zmiksanem” stanju.

Klubsko življenje se je na Rakeku odvijalo tudi kasneje. Tako je mladinska organizacija Rakeka v šestdesetih letih imela svoje prostore v Domiceljevih skladiščih. V času mojega predsedovanja mladini Rakeka so se poleg rednih dejavnosti sestanki, predavanja, šah, kartanje odvijali tudi plesni tečaji, ki jih je vodil Danči Pavlin Gabrenja, ob sobotah in nedeljah pa ples ob ploščah. V Kulturnem domu pa smo izmenično prirejali zelo odmevne in vedno dobro obiskane veselice v režiji Nogometnega kluba Rakek oziroma Mladinske organizacije Rakek. Veselice so bile vedno na neko tematiko: Pod novoletno jelko, Zimska pravljica ali pustne Gusarska noč na Havajih, Zakleti grad itd. Ekipa za pripravo veselic je bila praktično vedno ista. Tako tudi glavni scenarist Danči Pavlin Gabrenja.

Viri:

 • Knjižica “Smučanje” iz leta 1947. Drago Ulaga.
 • Bogdan Urbar: Začetki nogometa in športne dejavnosti med Javorniki in Slivnico 1926 – 1955
 • Arhiv dokumentov in zapiskov brata Milana o razvoju športa po letu 1946.

Kraj: Rakek
Datum:  1952, 1947 (knjiga)
Avtor: —
Zbirka: Miroslav Juvančič
Skenirano: 1. 3. 2021
Oblika: knjiga

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: