Skip to content

1935 Zagreb – Kongres mesarskih obrtnikov

7. 09. 2021

Na fotografiji so udeleženci Kongresa mesarskih obrtnikov, ki je bil v Zagrebu 2. in 3. septembra 1935. Skrajno levo, s piko označen je Ivan Gregorič z Rakeka.

To je bil kongres mesarskih in klobasarskih obrtnikov iz cele Kraljevine Jugoslavije. Organizirali so ga v čast stoletnice obstoja hrvaškega mesarskega ceha v Zagrebu. Bil je prvi kongres te vrste v državi in zelo pomemben. Razpravljali so o aktualnih vprašanjih mesarsko-klobasarske obrti. Izsledke so posredovali vladi. Namen kongresa je bil utreti nove poti za razvoj obrti in odpravljanje težav, ki so ogrožale obstanek dejavnosti. Povabili so vse obrtniške organizacije Združenja obrtnikov Jugoslavije: mesarje, klobasarje in črevarje. Do konca avgusta se je prijavilo štirideset organizacij, ki so poslale svoje delegate. V Zagrebu so pričakovali okrog petsto udeležencev. Izdali so tudi posebno spominsko knjigo, v kateri je bil prikazan razvoj mesarske obrti s številnimi slikami. Pripravili so kongresne značke, ki so jih nosili udeleženci pa tudi ostali njihovi kolegi v domačih krajih in na ta način pokazali solidarnost s kolegi na kongresu.

Prvi dan kongresa, ponedeljek, je bila predrazprava. Na njej so se dogovorili o referatih in javni izjavi o pomembnih vprašanjih, zvečer pa družabno srečanje. Naslednjega dne je bila otvoritev ob 8. uri zjutraj. Prebrali so referate in o njih debatirali. Za referate so bili zadolženi predstavniki iz Ljubljane, Osijeka, Beograda, Zagreba, Starega Vrbasa. Sledile so javne izjave, ki so jih takoj zatem poslali vladi. Program se je nadaljeval s proslavo ob stoletnici zagrebškega mesarskega ceha. Ob dvanajstih so se udeležili svečanega banketa. Popoldan je bil ogled Zagreba in njegovih znamenitosti, na prvem mestu ogled mestne klavnice. Zvečer so se kongresniki razšli. Nekateri na prenočevanje, drugi takoj na vlak in proti domu.

Mesarji so imeli tudi svoje glasilo »Mesarski list, Strokovni list za mesarsko, klobasarsko in podobno obrt«. Izhajal je od januarja 1929 do februarja 1942. Sprva je imel sedež v Ljubljani-St. Vid, kasneje pa v Dravljah. Z nekaj redkimi izjemami je izhajal v hrvaškem jeziku.

Kot smo že nekajkrat povedali, je bil mesar tudi Ivanov sin Janez. Nekaj časa je delal v Nanosovi mesnici poleg trgovine pri Domicelju. Nekega dne je prišla gospa in želela hrenovke. Mesar ji je pošteno povedal: »Le te še imam, a niso preveč sveže.« »Nič hudega,« je rekla gospa, »saj jih bo mož jedel«.

Viri:

  • Mesarski list (1935), letnik 7, številka 76. URN:NBN:SI:DOC-L6S30FP5 from http://www.dlib.si

Kraj: Zagreb
Datum: 2. in 3. september 1935
Avtor: neznan
Zbirka: Andrej Gregorič
Skenirano: 2. 3. 2021
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

%d