Skip to content

1984 Velike Bloke – Bilten Bloški partizan 3

5. 04. 2022

Klikni za PDF

Po vdoru sil varšavskega pakta, pod vodstvom Sovjetske zveze, v Češkoslovaško avgusta 1968, je takratno jugoslovansko vodstvo sprejelo doktrino splošne ljudske obrambe in s tem sklenilo ustanoviti enote Teritorialne obrambe (TO) republik in pokrajin. TO Slovenije je bila ustanovljena 20. 11. 1968. Republiško vodstvo je bilo njen neposredni poveljnik. Po izkušnjah iz II. svetovne vojne je bila TO organizirana v obliki odredov in brigad in je bila pomožna udarna sila JLA za obrambo prostora. Jezik poveljevanja je bil slovenski, pripadniki smo se čutili kot slovenski vojaki, enako so nas sprejemali prebivalci. Za materialno osnovo TO je morala skrbeti Republika Slovenija in lokalne skupnosti. V takratni naši občini je bil zato ustanovljen Občinski štab TO Cerknica.

Bloška planota je s svojo vojašnico v Velikih Blokah postala center za usposabljanje enot Teritorialne obrambe. Poleg tega so v okviru učnega načrta na fakultetah na Blokah vsako leto organizirali tudi nekajtedensko vojaško usposabljanje študentov, da niso bili do konca študija vojaško neuki.

Mirko Doles iz Velikih Blok, ki je bil več let zaposlen v bloški vojašnici na raznih delih pri vzdrževanju objektov in organizaciji bivanja enot TO, mi je iz svojega arhiva pokazal izvod biltena “Bloški partizan”, ki ga je na svojem usposabljanju na Blokah izdala ena od ljubljanskih enot TO. Usposabljanje je imelo naslov “Dejstvovanje lahkega bataljona na začasno zasedenem ozemlju”. O uspehu vaje ne gre dvomiti, saj so bile praktično vse vaje v tistih časih uspešne. Iz prispevka v biltenu pa je razvidno, da je bil velik problem že pravočasni prihod na vajo ter skromna fizična pripravljenost pripadnikov v pogosto težkih bloških razmerah.

Smučarski skakalec in karikaturist Bine Rogelj je bil v tistih časih zaposlen pri satiričnem listu “Pavliha”. S svojimi 55.leti je takrat sodeloval  pri izdaji tega biltena. Njegove uvodne strani pa tudi satiričnega dodatka na koncu ni moč prezreti. Gotovo je s tem v veliki meri rezervistom pomagal prestajati tegobe bloških orožnih vaj.

Usposabljanje enote je potekalo v maju, mesecu mladosti. Kljub temu da je bilo že štiri leta po Titovi smrti, je komandant, ki je poveljeval enoti na vaji, v svojem prispevku s poudarjanjem Titove zapuščine spodbujal pripadnike enote k izpolnitvi nalog vaje.

Prav gotovo so uspeli. Konec koncev je slovenska TO predhodnica današnje Slovenske vojske.

Pa še to. Velik prispevek k bloškim orožnim vajam sta običajno prispevali tudi lokalni gostilni Miklavčič (Pri Ivanu) in Jerič (Pri Lipetu), pa tudi vloge lokalnih žganjekuhov ni za zanemariti. V trojiški fari so slive enkrat posebej bogato obrodile. Povsod je manjkalo posode za namakanje. V pričakovanju dobrega posla z rezervisti so po pripovedovanju na Hribarjevem na hitro izpraznili gnojnično jamo, jo oprali, in težava s posodo je bila rešena. Saj ni za verjet, a slivovka je tudi tisto leto prav spodobno opravila svojo vlogo pri orožnih vajah!

Viri:

  • Mirko Doles, Velike Bloke
  • Wikipedia

Kraj: Velike Bloke
Datum: maj 1984
Avtor: Bine Rogelj, Primož Jakopin, Peter Rogelj
Zbirka: Mirko Doles
Skenirano: 24. 2. 2022
Oblika: bilten

One Comment leave one →
  1. bredatursic permalink
    5. 04. 2022 08:58

    Čeprav so Bloke poznane po Bloškem smučarju, je takrat vsak, ki si mu povedal, da si z Blok, rekel: ” Joj, tam sem bil pa na orožnih vajah, tam si lahko na vsakem hribu stopil v vodo.” 🙂

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: