Skip to content

1980 Bloke – Vaje Teritorialne obrambe

28. 12. 2022

Nekje na Blokah nas je posnel fotoreporter TO Moljk. Vodilni prve čete Notranjskega odreda Teritorialne obrambe: kapetan Janez Kovačič, komisar, Silvo Ferjančič komandir čete, mislim, da je imel čin poročnika in Franc Perko, varnostnik, imel sem le čin vodnika. Biti je moralo pozno jeseni, saj nosimo kar zimsko opremo. Lahko bi rekli da “izvidžamo teren”, da bo potem četa ustrezno opravila svoje poslanstvo.

Bloke so bile redni poligon za vežbe Teritorialne obrambe. Nastanjeni smo bili v nekdanjih kasarnah JLA, tu smo imeli tudi moralnopolitično izobraževanje, terenske vežbe pa smo opravljati po bloškem prostranstvu.

Pot proti kasarnam je vodila mimo Miklavčičeve gostilne, kjer smo se po napornem terenskem delu kar pogosto ustavili. Če si moral koga najti za “dužnost”, je bila velika verjetnost, da ga boš našel prav pri Miklavčiču.

Kar pogoste vežbe smo bolj ali manj resno jemali, je pa postala Teritorialna obramba (TO) tekom let, od ustanovitve 20. novembra 1968 do spopada z JLA ob osamosvojitvi Slovenije leta 1991, spoštovanja vredna vojaška sila. Vsi, ki smo dobili “vojni razpored” v TO, smo teritorialno obrambo čutili kot slovensko vojsko. To se je lepo pokazalo v slovenski osamosvojitveni vojni ali vojni za Slovenijo, znani tudi kot desetdnevna vojna, s katero je Republika Slovenija med 27. junijem in 6. julijem 1991 skupno s tedanjo milico odbila napad Jugoslavije, s tem pa dosegla svojo neodvisnost od SFRJ. To je bil prvi vojni spopad v Evropi po drugi svetovni vojni.

Ustanovitev TO najbolj pogosto povezujemo z intervencijo takratne Sovjetske zveze na Češkoslovaško v mesecu avgustu leta 1968. Seveda pa so bile pri sprejemu tako pomembne odločitve v zapletenih mednarodnih okoliščinah prisotne tudi druge okoliščine, kot je bila negotovost na bližnjem vzhodu in celotna politika uporabe sile v mednarodni skupnosti. To naj bi bile nekakšne partizanske enote za gverilsko vojskovanje, bolj skromno opremljene v primerjavi s sodobno opremljeno JLA. Vprašanje pa je, ali se je maršal Tito ob ustanovitvi leta 1968 zavedal, da bi lahko TO ob razreševanju sporov med jugoslovanskimi republikami in narodi postale republiške vojske in ušle izpod nadzora Beograda.

Kako smo prepogosto površni, manjka datum, pa tudi podrobnejša lokacija. Še dobro, da so napisana vsaj imena, čez nekaj desetletij bi bila še ta pozabljena.

Slovarček:

  • vežbe: udomačen izraz za vojaške vaje
  • izvidžati teren: pregledati področje (sh.: izvidjeti, ogledati)
  • za dužnost: za zadolžitev, nalogo
  • vojni razpored: razporeditev v vojaške enote

Kraj: Bloška planota
Datum: 1980
Avtor: Moljk
Zbirka: Franc Perko
Skenirano: 27. 10. 2022
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: