Skip to content

1933 Trst – Sinagoga

9. 06. 2023


Kdo bi si mislil, da je tale stavba v naši neposredni bližini. Na prvi pogled bi človek rekel, da je nekje na Orientu. Pa ni. To je sinagoga v Trstu.

Od začetka 12. stoletja so bili Judje pod posebno zaščito nemških vladarjev. To je bilo s strani vladarjev sebično dejanje, saj so bili nemški vladarji deležni židovske finančne pomoči. Tega denarja pogosto niso vrnili. Judje so si ga povrnili z zviševanjem obresti in terjatvami pri ostalih slojih, ki so si izposojali pri njih. Tako je sredi petnajstega stoletja sovražnost do Judov v nemških deželah naraščala.* Na zahtevo štajerskih in kranjskih deželnih stanov in v zameno za denarno odškodnino le teh (D’nar je smet, ki fura svet!) je cesar Maksimiljan leta 1496 Jude izgnal. Predvsem mariborski so se zatekli v Trst in se pridružili tistim, ki so tu živeli že od 13. stoletja. O tem priča priimek Morpurgo. Judovska skupnost v Trstu deluje še danes. Je edina v Furlaniji-Julijski krajini. Od leta 1969 so vključeni tudi redki preostali Judje iz Gorice. Tržaški rabin je pristojen za celotno slovensko ozemlje.

Sinagoga na ulici San Francesco v Trstu je bila slovesno odprta leta 1912. Postavili so jo za občestvo, ki je tedaj štelo več kot pet tisoč ljudi. Načrtovala sta jo arhitekta Ruggero in Arduin Berlamo. Je ena največjih in najveličastnejših v Evropi. Razdeljena je na tri ladje. Prepletajo se različni stili, prevladujejo orientalski.

Ima tri fasade, ki gledajo na cesto Donizetti, San Francesco in Zanetti. Običajni dostop je iz majhne lože na ulici San Francesco. Po uvedbi rasnih zakonov pod fašističnim režimom so jo leta 1942 zaprli. Med drugo svetovno vojno so jo večkrat poškodovali fašisti. Nacisti so jo uporabljali kot shrambo za knjige in umetnine, ki so jih naropali pri židovskih družinah. Pred napadom na svetišče je obredno srebrnino in zgodovinski arhiv rešil tajnik skupnosti Carlo Nathan Morpurgo (1890, Trst – 1944, Auschwitz). Reševal je ljudi in stvari, vse dokler ga niso internirali. Njemu je posvečen prvi kamen spotike. V Trstu so ga postavili leta 2018 pod portikom na cesti San Francesco.

Nad tremi glavnimi vhodi se nahaja velika rozeta. V njenem središču je Davidova zvezda. Po vojni je sinagoga doživela pravo renesanso. Za to se lahko zahvalijo prisotnosti Judovske brigade, ki se je z zavezniki borila proti nacifašizmu. (Ne gre pozabiti, da smo Trst osvobodili mi!) Vojaški rabin Lipschitz iz prej omenjene brigade je že leta 1945 poskrbel, da so jo ponovno odprli.

Slovarček:

  • *: Če koga zanima, priporočam knjigo Zlate Vokač Medic: Marpurgi.
  • kamen spotike: stolperstein – je projekt, ki ga je ustanovil Gunter Demnig. Demnig je v spomin na številne žrtve nacionalsocializma, ki so bile usmrčene, deportirane ali izgnane izdelal betonske kocke z individualnim napisom na ploščicah in jih vdelal v tla, pred nekdanjimi hišami žrtev. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stolperstein_f%C3%BCr_Carlo_Nathan_Morpurgo_(Triest).jpg
  • portik: preddverje, ki vodi do vhoda v stavbo in kjer stebri ali slopi podpirajo strešno konstrukcijo nad njim ali stebrišče, obdano z obzidjem.

Viri:

Kraj: Trst
Datum: 1933
Avtor: neznan
Zbirka: Bojan Kerže
Skenirano: 2. 8. 2020
Oblika: datoteka

No comments yet

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: