Skip to content

Stari trg 1979/80 – 5. c razred

6. 07. 2023


Ti učenci so zdaj že tretjič predstavljeni na Starih slikah, odraščajo, vsakokrat so malo starejši. Prvič so bili predstavljeni v drugem razredu z učiteljico Mileno Gerkšič, drugič v tretjem razredu z učiteljico Ireno Turk in zdaj kot 5. razred z razredničarko Vesno Strle, ki jih je spremljala do osmega razreda. Njihovo prvo srečanje je bilo v šolskem letu 1976/77 na Podružnični osnovni šoli Iga vas, ko je Vesna kot začetnica tu nekaj časa stanovala in se je z njimi srečevala na šolskih hodnikih. Takrat še slutila ni, da bodo prav ti učenci njeni zadnji na Osnovni šoli heroja Janeza Hribarja Stari trg in bo slovo od njih zelo težko. Slikali so se pred glavnim vhodom v šolo. Za njimi je hiša družine Vinka Strleta, v daljavi pa se dvigajo Križna gora ,  Markov hrib in del Racne gore. So še brezskrbni, navihani in dobro razpoloženi, in ker slika ne laže, vidimo, kako se je Robert poigral z Damjanom.


Ko je 1. septembra leta 1976 prišla na našo šolo mlada študentka Pedagoške akademije, Vesna Strle, je morala ob delu narediti še sedem izpitov in diplomo. To je bil za začetnico, ki ni bila navajena nastopanja, pa tudi sama se ni rada izpostavljala, kar trd oreh. Srečo je imela s prvimi učenci, ki jim je bila razredničarka dve leti. Le-ti so bili disciplinirani in delavni, da se je v razredu sprostila in uživala v podajanju snovi. V Starem trgu je poučevala do 31. avgusta 1983. Ker pa še ni diplomirala, je nekaj let nadomeščala učiteljice na različnih šolah v naši regiji, pridno študirala in leta 1987 diplomirala na Pedagoški akademiji smer fizika, matematika. S pridobljeno izobrazbo je dobila tudi redno službo na Osnovni šoli v Gornjem Logatcu, kjer je poučevala fiziko in matematiko 26 let do upokojitve 30. 9. 2016.

Nadarjene učence za fiziko in matematiko je poučevala še pri dodatnem pouku, jim širila in bogatila znanje, da so lahko uspešno tekmovali na območnih in državnih tekmovanjih. Še posebno lepe rezultate pa so dosegali iz znanja fizike in astronomije. Nekaj let je bila vodja aktiva za fiziko in matematiko, v Hotedršici pa je vodila naravoslovni tabor.

In kaj jo je pripeljalo v pedagoške vode?

Doma je iz vasi Osredek. Nižjo stopnjo osnovne šole je končala v Begunjah, višjo pa na Osnovni šoli Cerknica. Do Sv. Vida je vsak dan tja in nazaj  prepešačila deset kilometrov, nato pa do Cerknice pot nadaljevala z avtobusom. Pri učenju je to ni oviralo. Ker se ni rada izpostavljala, je sebe v prihodnosti bolj videla v pisarni kot v učilnici. V pedagoški poklic sta jo kot obetavno učenko na cerkniški šoli usmerila razrednik Vinko Toni in njena učiteljica matematike Marija Lavrenčič. Ker je imela od vseh predmetov najrajši fiziko in matematiko, se je po končani pedagoški gimnaziji odločila za študij na Pedagoški akademiji smer fizika, matematika. Rada je poučevala in želela učno snov približati učencem  na čim bolj enostaven razumljiv način, da bi tudi oni vzljubili predmeta, ki sta bila njej tako ljuba.

Pred petimi leti se je prvič udeležila srečanja z učenci na fotografiji. Ostalo ji je v lepem spominu in pravi: Lepo se je bilo srečati z učenci v njihovih zrelih letih – z dobrimi, odgovornimi ljudmi. Živi v Cerknici, njena odrasla sinova Matej in Miha pa v Ložu.

  • Zadaj stojijo: Robert Truden (Kozarišče), Damjan Baraga (Pudob), Jože Ravšelj (Babno Polje) in Vido Kočevar (Šmarata).
  • Srednja vrsta: France Šebenik (Viševek), Janko Zgonc (Vrhnika), Mojca Mulec (Viševek) in Mira Prevec (Viševek).
  • Sedijo: Vinko Andrejčič (Kozarišče), Jože Ovsec (Knežja Njiva), Boštjan Kočevar (Viševek), Marko Urbiha (Podgora) in Janez Gerl (Kozarišče).

  • Zadaj stoji Savina Levec (Viševek), pred njo pa so Martina Špeh (Podgora), Damjana Palčič (Vrhnika), Irena Prevec (Iga vas) in razredničarka Vesna Strle.
  • Sedijo: Jože Debeljak (Podgora), Marija Mlakar (Viševek), Darinka Žnidaršič (Viševek), Metka Šebenik (Viševek) in Bernarda Sterle (Kozaršče).

Viri:

  • Vesna Strle
  • Bernarda Debevec

Kraj: Stari trg
Datum: junij 1980
Avtor: Jože Žnidaršič mlajši
Zbirka: Osnovna šola Stari trg
Skenirano: 10. 5. 2023
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: