Skip to content

1977/78 Stari trg – 5. a razred

17. 08. 2023


Vse šolske skupinske slike so leta 1978 nastale na istem mestu. Najbrž si je fotograf izbral to mesto pred šolo, potem pa vsak razred tu fotografiral. Skoraj polovica teh nasmejanih brezskrbnih otrok si je ustvarilo življenje v Loški dolini, drugi pa so našli svoj prostor pod soncem tam, kamor jih je zanesla služba, ljubezen, ali pa tam, kjer so uresničili svoje sanje.


Mariborčanka Antoneta Anderluh por. Ješelnik je med študijem na Pedagoški akademiji v Mariboru spoznala svojega moža in ljubezen jo je pripeljala v naše kraje. Leta 1977 je diplomirala in postala predmetna učiteljica za angleščino in nemščino. Kot otrok je poslušala in gledala otroške oddaje v nemščini in se ob njih spontano naučila osnove nemškega jezika. Kmalu ji je postalo jasno, da bo, ko bo velika, učiteljica nemščine in angleščine. V praksi je poučevala angleščino, nemščino pa le kot interesno dejavnost ali pa kot izbirni predmet.

Njena prva zaposlitev je bila v Vzgojno varstvenem zavodu pri Osnovni šoli heroja Janeza Hribarja Stari trg (7. 4. 1977 – 31. 7. 1977), od 1. 9. 1977 dalje pa je na šoli poučevala angleščino do upokojitve 31. 8. 2011.

Ob delu si je bogatila znanje na strokovnih aktivih in seminarjih, sodelovala v delavnicah in poletnih šolah za tuje jezike. Vodila je občinski aktiv za angleški jezik, bodočim učiteljem je kot mentorica nudila hospitacije in jih pripravljala na nastope. Učence je pri pouku navajala na samostojnost in kreativnost z dramatizacijo tekstov. Pomagala jim je pri navezovanju stikov z vrstniki iz tujine, zainteresirane učence za angleščino pa pripravljala na regijska in državna tekmovanja.

Bila je preprosta, vedno dobre volje in nasmejana, znala je skriti skrbi, ki so jo težile, zato je bilo v njeni družbi vedno prijetno. Čas po upokojitvi ji je bil zelo skopo odmerjen. Leta 2019 ji je nenadna smrt prekinila vse načrte in ji vzela veliko lepih trenutkov, uric, let, ki bi jih preživljala z družino in odraščajočimi vnuki, nam pa sodelavko, prijateljico, ki nas je znala nasmejati in nam bila vedno pripravljena pomagati.

  • Sedijo: Borut Kraševec (Stari trg), Stane Palčič (Markovec) in Lado Hace (Pudob).
  • Srednja vrsta: Mirjana Janeš (Lož), Vida Tekavčič (Lož), Damjana Zabukovec (Stari trg), Magda Intihar (Lož) in razredničarka Antoneta Ješelnik.
  • Zadnja vrsta: Valentina Kraševec (Stari trg), Damjana Pirnat (Stari trg), Vojka Šušnjar (Lož), Tomaž Suhadolnik (Šmarata) in Miran Špeh (Šmarata).

  • Sedijo: Niko Ožbolt (Lož), Mirko Komidar (Nadlesk), Zoran Turk (Nadlesk), Sandi Zbašnik (Dane), Janez Kvaternik (Šmarata) in Stane Avsec (Knežja Njiva).
  • Srednja vrsta: Branko Baraga (Kozarišče), Miran Primšar (Knežja Njiva), Srečko Žnidarič (Nadlesk), Karmen Kandare (Stari trg), Stanka Kandare (Kozarišče) in Boža Cigut (Kozarišče).
  • Zadnja vrsta: Ksenija Baraga (Nadlesk), Martina Mlakar (Viševek), Damjana Truden (Nadlesk) in Tanja Bavec (Lož).

Viri:

  • Peter Sterle

Kraj: Stari trg
Datum: junij 1978
Avtor: Jože Žnidaršič
Zbirka: Osnovna šola Stari trg
Skenirano: 10. 5. 2023
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: