Skip to content

1954 Mostar – Ivan Ileršič v pilotski šoli

22. 08. 2023


Ivan Ileršič z Rakeka je obiskoval pilotsko šolo v Mostarju. Kasneje je tam tudi nekaj časa poučeval. Na sliki je v učilnici in nekaj piše. Upam, da ne kakšen cvek v redovalnico. Učenci mirno sedijo in čakajo.

Pilotska šola JA v Zemuniku je pričela z delom 14. Marca 1945 in kasneje še Šola letalcev v Pančevu, ki se je z Letalsko podoficirsko šolo v Novem Sadu septembra 1945 združila v Letalsko šolo v Pančevu. Leta 1949 so šolo preselili v Mostar. Leta 1961 so ustanovili Letalsko gimnazijo Maršal Tito. Njena naloga je bila vzgoja in izobraževanje po srednješolskem programu – matematična smer. Hkrati so ocenjevali sposobnosti dijakov za nadaljnje šolanje na Letalski vojaški akademiji za častnike-pilote ali na katerikoli drugi vojaški akademiji. Po končanem četrtem letniku so se učenci udeležili padalskih vaj in vaj z enomotornimi letali. Tedaj so napravili tudi izbor za nadaljnje šolanje. V šoli so imeli petnajst športnih in ravno toliko tehničnih in kulturnih sekcij. Učenci so bili iz približno štiri sto različnih krajev Jugoslavije. Profesorji so bili civilne osebe, zaposlene v JLA in aktivne vojaške osebe. Skrbeli so za celovito življenje in delo učencev.


Zdrav duh v zdravem telesu je izrek rimskega satirika Juvenala (okoli 60 – 127). Tega so se držali tudi dijaki pilotske šole. Telesni vzgoji kadetov je bila posvečena posebna pozornost. Doseganje in vzdrževanje psihofizične kondicije sta bila predpogoja za uspešno izvajanje letalskih in ostalih nalog bodočih pilotov-častnikov. Gimnastika, atletika, plavanje, športne igre in vaje na posebnih napravah so bile obvezni del šole.

Poleg obveznega šolskega športnega programa so imeli kadeti možnost, da so se v prostem času ukvarjali z različnimi športi v šolskih sekcijah, klubih, društvih in organiziranih športnih tekmovanjih. Športne ekipe šole so se udeleževale različnih tekmovanj šol in enot JLA kot tudi s civilnimi športnimi ekipami.

Na vrhu Veleža sta slikana Ivan in neznani vojak. Velež je gorska planota nad Mostarjem. Po njem se imenuje mostarski nogometni klub. Na njem je jugoslovanska vojska postavila opazovalnice in baze za zvezo. Vzdrževali so jih naborniki. Stacionirani so bili na vrhu Brasina, ki ima 1897 metrov nadmorske višine. Med balkansko vojno je bil objekt porušen, ostali pa so podzemni rovi.

Kraj: Mostar
Datum: 1954 in kasneje
Avtor: neznan
Zbirka: Ivanka Ileršič
Skenirano: 17. 5. 2022
Oblika: 3 fotografije

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: