Skip to content

1930 Cerknica – Rutarjev mlin

22. 08. 2014
tags:

Cerknica_001-001Fotografija, ki jo hranijo v arhivu Muzeja novejše zgodovine, prikazuje Rutarjev mlin, preden ga je Tone Logar – Rutarjev Tone podrl. Fotografija je delo neznanega fotografa. Morda tudi ni nastala leta 1930, ampak nekaj let prej ali pozneje.

Tone Logar je bil namreč lastnik mlina in žage, ki sta stala ob Cerkniščici med Pogačnikovo on Hrenovo žago.

Tone je pred drugo svetovno vojno podrl ta stari mlin in napravil novega, en krak struge Cerkniščice je usmeril na žago, drugi krak pa na valjčni mlin, ki ne obratuje več.

Ta Rutarjev mlin je imel štiri pare kamnov in je bil na spodnjo vodo. Na levi starni stare fotografije se megleno vidi Pogačnikov mlin.

O Rutarjevem mlinu je bilo v Starihslikah že nekaj napisanega, med drugim 22. avgusta 2012 in 1. septembra 2012. Poslopje valjčnega mlina še stoji, na mestu, kjer je bila Rutarjeva žaga pa je danes trgovina.

Cerknica_001-002Ponavadi so ljudje pripeljali žito v mlin v žakljih na vozovih, prav tako so odpeljali iz mlina moko.

Jaz se spominjam vozov, s katerimi so ljudje vozili žito v Rutarjev valjčni mlin. Mala gasa je bila ob torkih dobesedno zabezana – od Rutarja do Gorjupa – z vozmi in vpreženo živino. Pa koliko dreka je bilo potem na prašni cesti.

Kot piše v knjigi Mlini in žage na vodni pogon na Cerkniškem in Loškem polju ter Blokah nekoč in danes (avtorja dr. France Habe in Magda Šilc-Telič, Ljubljana 1997) so še v času Marije Terezije določili stalno ceno za opravljeno mlinarsko delo. To je bila šestnajstina pripeljane količine v zmletem žitu. Merska enota je bila merica, 1/16 mernika (25 kg), kar je približno 1,5 kg (3 litre). Po letu 1915 pa so uvedli enotno mero. Mlinarji so dobili tehtnice (vage) in od tedaj uporabljali kilogramsko ali pa litrsko mero. Uteži, tehtnice in litri so bili žigosani in so jih tudi neprestano nadzorovali.

Kraj: Cerknica
Datum: neznan, v času obstoja revije Slovenec
Avtor: neznan
Zbirka: Muzej novejše zgodovine Slovenije, zbirka: Fototeka revije Slovenec
Skenirano: 1. 7. 2014 (Muzej novejše zgodovine Slovenije)
Oblika: fotografija

Dodajte komentar

%d bloggers like this: