Skip to content

1963 Cerknica – Krvodajalci

4. 06. 2011

4. junij je slovenski dan krvodajalstva, 14. junij pa svetovni dan krvodajalcev. Fotografija pred spomenikom padlim borcem NOB v Cerknici je po vsej verjetnosti nastala na enega teh datumov leta 1963.

V desnem kotu zgoraj se vidi prvo blagovnico v Cerknici, ki ima že fasado.  Levo zadaj se vidi posojilnico, oz. občinsko hišo. V njej je bila poleg občine včasih še Postaja ljudske milice (v spodnjih levih prostorih), v zgornjih desnih prostorih pa je imel stanovanje in ordinacijo dr. Pušenjak.

Bujnih kostanjev v ozadju slike in vrb žalujk danes ni več.

Organizator krvodajalskih akcij v Sloveniji je Rdeč križ. Prva organizirana akcija je bila leta 1953, kar se šteje za začetek krvodajalstva v Sloveniji. Razpored krvodajalskih akcij po državi je je usklajen z zdravstveno službo in objavljen v sredstvih javnega obveščanja, prav tako pa območna združenja Rdečega križa še posebej obveščajo kdaj in kje bo posamezna krvodajalska akcija. Kot zahvalo za udeležbo območna združenja Rdečega križa organizirajo vsakoletna srečanja, na katerih se prostovoljnim krvodajalcem podeljujejo zahvale in priznanja. In to, ki ga prikazuje fotografija je eno takih srečanj v Cerknici. Skoraj vsi prisotni imajo pripet bel nageljček.

___________________________________________________________

Naštevanje gre pri vseh slikah od leve proti desni.

Slovenci smo dobri krvodajalci. Letno se zbere približno 45.000 litrov krvi. V povprečju je potrebno dnevno 400 krvodajalcev, letno pa je to okrog 100.000 krvodajalcev, kar predstavlja 5% prebivalstva. Ženske predstavljajo tretjino, dve tretjini krvodajalcev pa moški. 

  • V spodnji vrsti: Lojze Gogala, Tone Šajn, nespoznana gospa, France Bajt.
  • Zadaj: 2 nespoznana gospoda, Janez Kranjc, Jože Petrič in France Obreza.
Krvodajalec mora biti človek dobrega zdravja, star med 18 in 65 let, da tehta vsaj 50 kg, da zadnje mesece ni imel večje operacije, da v zadnjem letu ni prejel transfuzije, moški, ki vsaj tri mesece ni daroval krvi, ženska, ki vsaj štiri mesece ni darovala krvi in v zadnjem letu ni bila noseča. 

  • Spodaj: Ernest Janežič, Francka Mele, Peclova Ančka, nepoznana gospa.
  • Zadaj: Vera Kranjc, nepoznan gospod, France Štrukelj, Emil Kos, France Dragolič, nepoznan gospod in Martin Petan.
Vsak posameznik je tudi potencialni prejemnik krvi. Rdeči križ Slovenije se trudi  zagotavljati toliko krvodajalcev, da je zadoščeno potrebam po krvi. 

  • Sedijo: Zdenka Trampuž, dr. Stanko Pušenjak – dolgoletni predsednik Rdečega križa v Cerknici, ga. Francka Kakša in ga. Francka Petan.
Najbolj pogosta krvna skupina v Sloveniji je krvna skupina A (40 %), sledi krvna skupina O (38%), krvne skupine B je okoli 15 %, medtem ko je krvna skupina AB zelo redka, in jo ima le okoli 7% ljudi. 

Spredaj: nepoznana gospa, g. Roman Gorjan – učitelj z Unca in Ančka Jenc.

Zadaj: Ana Karnelutti povsem levo, ostale so zaenkrat neprepoznane gospe.

Kraj: Cerknica
Datum: 4. ali 14. junij 1963
Avtor: Jože Žnidaršič st. (dopolnjeno 2. 2. 2011)
Zbirka: Dušan Gogala
Skenirano: 18. 9. 2010
Oblika: fotografija

One Comment leave one →
  1. dusangogala permalink
    6. 06. 2011 19:02

    Na drugi sliki v spodnji vrsti četrti z leve ni France Bajt ampak France Stare. Na isti sliki za neznano gospo pa stoji Emil Kakša. Hvala Sanditu Zgoncu za podatka.

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: