Skip to content

1926 Cerknica – Nabor

5. 07. 2011
by

Štirje najboljši prijatelji, Franc Mele — Jagenški, Ludvik Braniselj — Kundrov( Ludve), Franc Kebe — Kebeč in Franc Žnidaršič — Šentek,  so šli na nabor.

Trije imajo pripete pušlce, četrti pa ne. Le kako to?

Po zakonu so morali iti na vojaški nabor ali vəstərəngo vsi tisti fantje, ki so dopolnili 21 let. Edini fant na sliki, ki ni okrancljan, je moj stari ata Franc Žnidaršič — Šentek, ki je bil takrat že Posestnik. Z veliko začetnico.

Ker je že bil gospodar, mu zaradi tega ni bilo treba iti na nabor. Se je pa vseeno slikal  s svojimi najboljšimi prijatelji. __________________________________________________________

12.marec 1926

Prideta Ivan Žnidaršič, posestnik v Cerknici št. 23, in njegov polnoletni sin Franc Žnidaršič, ravnotam, ter skleneta naslednjo

Izročilno pogodbo.

Prvič: Ivan Žnidaršič izroči in prepusti svojemu polnoletnemu sinu Francetu Žnidaršiču vse svoje premično in nepremično premoženje brez izjeme…

Tretjič:

Dogovorno izkažeta pogodnika na sledeč način plačilo kupnine po  Din 23.000.-

1./ Franc Žnidaršič kot prevzemnik se zaveže dajati svojim staršem, to je izročitelju ter njegovi zakonski soprogi, svoji materi Mariji Žnidaršič, roj. Mele, do njune smrti prevžitek, obstoječ iz služnostne pravice stanovanja v izročeni hiši in sicer v “kambri”, ki leži na levi strani vhoda in v katero se dospe skozi sobo, ter isto hrano, kot jo bo imel prevzemnik ter njegova družina, odnosno njegovi pravni nasledniki, vse to pri skupni mizi in pri nezaprtem kruhu s prostim hodom in gibanjem po vsej hiši in domačiji, zlasti pa s pravico do zapečka pri peči v prvi sobi; v slučaju bolezni enega ali druzga prevžitkarja pa bolniku primerno in potrebno hrano in po potrebi zdravniško pomoč…

2./ Prevzemnik se nadalje zaveže izplačati izročitelju ter njegovi soprogi , oz. svoji materi Mariji Žnidaršič, kot denarni priboljšek k gornjemu prevžitku in sicer na vsakokratno zahtevo, vendar pa nikoli v celoti, pač pa v manjših zneskih in sicer brez obresti vsakemu izročitelju znesek 5.000.- din….(1)

____________________________________________________________

Franc Žnidaršič — Šentek, fant, ki je s 22 leti postal mož, lastnik kmetije in Posestnik, odgovoren za svoja starša (ter njuno žepnino), kmetijo in svojo bodočo družino s petimi otroki. Pokojninsko, zdravstveno, otroško, materinsko, pa še kakšno zavarovanje tako zagotavljala ena sama  oseba.
S pogledom je  zazrt v prihodnost. Le kaj bo prinesla? Bo treba k vojakom? Na srečo je bila generacija 1905 premlada za prvo svetovno vojno in že rahlo prestara za prve bojne vrste v  drugi svetovni vojni.
Fantje, ki so odrasli v može, imajo v rokah cigareto. Ni bilo treba več na skrivaj med pašo krav kaditi sroubrat, ampak so lahko to pokazali v javnosti. In na fotografiji.

Slovarček:

  • sroubrat: navadni srobot ( (Clematis vitalba)
  • vəstərənga: vojaški pregled, nabor
  • pušljc: šopek
  • okrancljan: okrašen
  • kambra: kamra

____________________________________________________________

Viri:

  • (1) Izročilna pogodba, 12.marec, 1926
  • Žnidaršič Vinko — Šentek

Kraj: Cerknica
Datum: 1926
Avtor: neznan
Zbirka: Matjaž Žnidaršič – Šentek
Skenirano: 26. 4. 2011
Oblika: Skenirana fotografija

Dodajte komentar

%d bloggers like this: