Skip to content

1970 Cerknica – Predsedniki delavskih svetov Bresta

30. 09. 2011

Spominski posnetek je bil narejen 30. septembra 1970 po končani seji CDS (centralnega delavskega sveta) ob proslavi 20-letnice samoupravljanja na Brestu. Na fotografiji  so vsi predsedniki dotedanjih delavskih svetov Bresta. Z njimi je slikan tudi takratni glavni direktor Bresta Jože Lesar. Fotografia je nastala sončnega zadnjega septembra okrog poldne pred hotelom Jezero na Veliki gasi v Cerknici.

____________________________________________________________

Na svečani seji so bili predstavniki občinske skupščine in družbeno-političnih organizacij, vsi dotedanji predsedniki delavskih svetov in upravnih odborov ter predstavniki družbeno-političnih organizacij v podjetju. Po pozdravnem nagovoru je tedanji predsednik centralnega sveta Drago Mazij orisal razvojno pot podjetja in se posebej zaustavil ob pomembnejših prelomnicah na tej poti. Posebej je poudaril, da tolikšni proizvodni uspehi ne bi bili mogoči brez razvejanega sistema samoupravljanja, ki postaja v novih pogojih tudi vsebinsko in strokovno čedalje bolj poglobljeno.

Kolektiv je v imenu družbenopolitičnih organizacij in občinske skupščine pozdravil Janez Pakiž — predsednik občinskega sindikalnega sveta, spregovoril pa je tudi glavni direktor Jože Lesar, ki je je orisal prehojeno pot in se zaustavil tudi ob težavah, ki jih je bilo treba premagati, da je Brest postal to, kar je in, da se nikoli ne smemo zadovoljiti s tem, kar smo dosegli in kar imamo ter, da se ne smemo samo prilagajati tržišču, ampak ga moramo tudi sooblikovati.

Ob tem pomembnem jubileju se je vsem v zavesti še enkrat izostrilo prepričanje, da je postalo samoupravljanje resnična vsebina življenja in dela ter pogoj za prihodnji razvoj. Za to gre zahvala vsem tistim, ki so v teh dvajsetih letih delovali v najrazličnejših samoupravnih organih, sedanjim in prihodnjim generacijam pa narekuje dolg — razvijati, izpopolnjevati in strokovno bogatiti delovanje samoupravnega sistema.

____________________________________________________________

  • Drago Mazij, takratni aktualni predsednik CDS,
  • Andrej Herblan in
  • Franc Intihar, prvi predsednik CDS.
  • Franček Hvala,
  • Andrej Šega in
  • Tone Lovko.
  • Jože Lesar, glavni direktor Bresta,
  • France Mele,
  • Tone Bavdek in
  • Srečo Lončar.

____________________________________________________________

Vir:

Kraj: Cerknica
Datum: 30. september 1970
Avtor: neznan, po vsej verjetnosti pa Štefan Bogovčič
Zbirka: Arhiv Brestovega obzornika
Skenirano: 8. 8. 2011
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: