Skip to content

1908 Begunje — Dopisnica

16. 09. 2012
tags:

Neznani fotograf se je okrog leta 1908 povzpel v zvonik begunjske cerkve in usmerjen proti severu naredil posnetek na levi strani dopisnice. posnetek na desni strani dopisnice pa je naredil iz Kurje doline, z levega brega Cerkniščice, prav tako obrnjen proti severu.

Begunje so večje obcestno naselje na jugovzhodnem robu planote Menišije, ob cesti Cerknica – Rakitna. Spadajo v občino Cerknica.

Naselje se prvič omenja leta 1262, od leta 1293 je bilo last kartuzijanskega samostana v Bistri.

Na sliki jasno vidimo, da Jankotove hiše še ni. Na njenem mestu sta vzporedni slemeni dveh stavb, ki sta še kriti s slamo.Severno se vzpenjajo pobočja begunjske Zalake (909 m), proti severozahodu pa se odpira nekaj kilometrov široka kraška planota Ravnik. V okolici naselja je Ravnik travnat, nato porastel z gozdom. Na jugu teče Cerkniščica, ob kateri je danes več opuščenih mlinov in žag.
Župnijska cerkev svetega Jerneja apostola se prvič omenja leta 1320. Sedanja cerkev je bila zgrajena v letih 1907-1909 na mestu stare cerkve. Od stare cerkve je ostal le zvonik iz leta 1823. Oltarji so delo rezbarskega mojstra I. Pengova iz Ljubljane, daritveni oltar pa F. Kvaternika.
Rodbina Kavčnik izvira iz Brezovice pri Ljubljani. Ivan Kavčnik je bil dvorni svetnik vrhovnega sodišča na Dunaju, poročen z Cecilijo, roj. Pirnat. Njun sin Josip je bil finančnik in direktor številnih denarnih zavodov.Sin Leon je bil direktor železarne Topusko na Hrvaškem. Po letu 1945 je predaval na ljubljanski Fakulteti za montanistiko. Obsojen je bil v montiranem Nagodetovem procesu. Pri njem sem stanoval vse obdobje mojega študija v Ljubljani. Bil je dober in pošten človek.

____________________________________________________________

Viri:

  • nekaj podatkov z interneta in Wikipedije, proste enciklopedije

Kraj: Begunje
Datum: 1908
Avtor: neznan
Zbirka: Tine Schein
Skenirano: 31. 7. 2012
Oblika: dopisnica

Dodajte komentar

%d bloggers like this: