Skip to content

1910 Stari trg pri Ložu – Sveti Jurij

28. 04. 2013

121112661-002Loška dolina je samostojna občina od začetka l. 1995. Upravno središče občine je Stari trg pri Ložu – pred stotimi leti še Staritrg pri Rakeku. V grbu naše občine je podoba svetega Jurija – farnega zavetnika naše župnije Stari trg. Občinski grb je rekonstrukcija grba mesta Lož iz daljnega leta 1477.

121112661-001

Farna cerkev sveti Jurij

Sv. Jurij, ki mu je posvečena prafara v Starem trgu, je torej kot farni patron prišel tudi v grb mesta Lož.
Na upodobitvah je prikazan običajno kot golobrad mladenič z vihrajočimi kodrastimi lasmi, oblečen kot vojščak v oklep in z obročem, diademom ali čelado na glavi. Zlasti upodobitve na konju prikazujejo Jurija kot borca proti zlobi in kot zmagovalca nad sovražnikom, ki nastopa v raznih oblikah, običajno kot kača ali zmaj. Tu je morda iskati tudi del simbolike loškega grba s sv. Jurijem, ki naj bi čuval mesto pred nadaljnjimi turškimi napadi.

Upodobljeni boj z zmajem temelji na legendi, ki pravi, da je Sv. Jurij prišel v neki kraj, ki ga je strahoval strašen zmaj. Temu zmaju so morali prebivalci žrtvovati živino pa tudi lastne otroke in nazadnje celo kraljevo hčer. Da bi jo rešil, se je Jurij odpravil v boj z zmajem in ga tudi premagal. Ta prizor borbe z ob strani stoječo kraljično je torej prikazana tudi na grbu Loža. 

Še bolje pa mladenko v našem grbu opiše druga verzija legende, ki pravi, da je mladenka s svetniškim sijem sv. Marjeta, ki je bila med najbolj priljubljenimi ženskimi svetnicami v srednjem veku.

Untitled art 1 Iz listine o povzdigu Loža v mesto, dano po cesarju Frideriku lll, iz 8. marca 1477:

«Mi smo podelili in dali tudi tem našim meščanom v Ložu z rimsko-cesarsko močjo in kot deželni knez za to naše mesto grb in dragulj, kot je tu naveden: ščit iz soboljevine z zelenim gričem v vznožju ščita, na njem pa podobo svetega krščanskega viteza Jurija na konju v viteškem oklepu in opremi, vse v zlatu, ki ubija divjega zmaja naravne barve; njemu nasproti kleči devica z rokami, sklenjenimi za molitev, oblečena v najvišjo kovino (tj. zlato). Tak je tudi grb, narisan z barvami v sredini tega privilegija. Torej, da oni in njihovi nasledniki uporabljajo ta grb in dragulj za potrebe mesta v pečatih, tako velikih kot malih, za vse svoje zadeve in posle, tudi za veselje in resnost ter druge dobre stvari in dejanja kakor druga krajinska mesta«

121112661zZaložil Janko Šumrada – Stari trg

Bržkone bo Janko trgovec iz Kozarišč.

Viri:

Kraj: Staritrg pri Rakeku (danes Stari trg pri Ložu)
Datum: okrog 1910 (naknadno pripisano s svinčnikom na zadnjo stran)
Avtor: neznan, založil Janko Šumrada
Zbirka: Župnišče Stari trg
Skenirano: 13. 11. 2012
Oblika: razglednica

One Comment leave one →
  1. milenatruden permalink
    29. 04. 2013 02:27

    Janja, zelo me je zanimala zgodovina o Loškem grbu in o pečatu ter freska v Starotrški cerkvi. Dobro in obširno si napisala. Nisem vedela da je tudi na Loškem grbu vitez in zmaj. Ko sem bila še v šolskih letih in sedela v cerkvi, sem se vedno utapljala v tisto sliko nad oltarjem in se bala za mladeniča, ki je bil v nevarnosti ko se je boril s zmajem. Ker slika ne pokaže kako se konča je moja domišljija nadaljevala. Starotrško cerkev sem si zapomnila radi tiste slike. Ko sem po 50-ih letih prišla nazaj in sedela v cerkvi, sem zopet strmela v tisto sliko, zdaj nekoliko obelena, in se utapljala v njo, ki samo po sebi pripoveduje zgodbo.

Dodajte komentar

%d bloggers like this: