Skip to content

1957 Cerknica – Smučarski tečaj nad Špilami

27. 05. 2013

130305501Redkokdaj bila v Cerknici priložnost, da bi šola organizirala smučarski tečaj. Leta 1957 pa se je to zgodilo. Učenci in učiteljica Sonja Kristen so se odpravili nad Špile v Cerknici.

Špile so del Peščenka nad Bečajevo hišo. Tomaž Skuk, ki je bil med tečajniki, mi je povedal, da je bil sneg trd, zmrznjen in se ni udiral.

V jasnem in mrzlem dopoldnevu je fotografiral Jože Žnidaršič – Bajček.

130305501 (1)S Tomažem sva prepoznala malo učencev. Rekel pa mi je, da bosta fotografijo analizirala še z Metodom Nikolo, če bo poleti prišel iz Amerike. Po vsej verjetnosti bosta skupaj prepoznala še kakšnega učenca.

Na tem segmentu sva prepoznala le dva tečajnika in sicer drugega in desetega z leve strani, to sta Miro Hribljan in France Šega.

130305501-001Tu nisva prepoznala nobenega. Ugibava, da je spredaj v sredini segmenta Marina Kranjc (dvanajsta z desne strani).

Za orientacijo naj povem, da je spodnja desna hiša Lovkotova na Podpeščenku.

130305501-002Tukaj sva prepoznala dve osebi. Prva je učiteljica Sonja Kristen (povsem na desni).

Tomaž Skuk mi je povedal zelo zanimiv stavek: “Jaz pa nisem tisti, za katerega mislijo da sem, ampak sem čisto na desni spodaj”, to je pri učiteljici.

Oprema smučarskih tečajnikov je bila v skladu s tistim časom.

130305501-004Na zadnjem segmentu je pogled na cerkniško pokopališče, ki takrat še ni bilo razširjeno, to se je zgodilo šele okrog leta 1975.

Zadaj se vidi Dolenja vas in na vznožju Javornikov vidimo sneg, kar pomeni, da v jezeru ni bilo vode. Mogoče pa je bilo tako mraz, da je jezero zamrznilo in je sneg ležal na ledu. Najbrž drži to drugo.

Kraj: Cerknica, nad Špilami
Datum: 1957
Avtor: Jože Žnidaršič
Zbirka: Tomaž Skuk
Skenirano: 5. 3. 2013
Oblika: fotografija

One Comment leave one →
  1. medvedd permalink
    28. 05. 2013 06:42

    Špile, kako zanimivo ime. To je bil majhen hribček, s skalami na vrhu. Na ta predel peščenka me vežejo lepi spomini. Blokovci (brestovi bloki na C. 4. maja) smo se tam kar dosti zadrževali. Na Špilah smo pekli “narabutano” koruzo, ko smo se hodili igrat v Slivnico, smo se zbrali na Špilah, ko smo končali z igro, smo se zbrali na Špilah…skratka, Špile so bile takrat kar dosti omenjene. Danes malo manj ali pa sploh ne, ker so pozidane s hišami.

Dodajte komentar

%d bloggers like this: