Skip to content

1941 Rakek – Zasedba

5. 08. 2013

130710176Razglednica je verjetno nastala kakšno leto prej, preden je bila odposlana. Zanimiva pa je zato, ker je sestavljena iz petih slik.

Dne 11. aprila so ljudje zvedeli za konec vojne z Jugoslavijo, Slovenija je bila razkosana. Italijani so pričeli zasedati Rakek. Poleg ostalega vojaštva se je na Rakeku nastanila še železniška enota. Po pripovedovanjih naj bi bilo tedaj na Rakeku in v njegovi okolici najmanj 700 oboroženih vojakov. Naselili so se v sokolskem domu (kjer je danes trgovina z avtomobili Urbas), v bivši opekarni, v poslopju bivše carinarnice (bivše poslopje sodišča, poleg trgovine Tuš), kjer so imeli v kleteh zapore. Poveljstvo je bilo nastanjeno v poslopjih okrog železniške postaje, oficirji so zasedli hotelske in gostilniške sobe, ostali pa so bili nastanjeni drugje.

Na Rakeku je bila komanda 2. bataljona 23. sektorja obmejne straže, četa strelcev in mitralješka četa obmejne straže, postojanka karabinjerjev in finančna straža. Italijani so poskrbeli za zavarovanje pred napadom, predvsem za železniško postajo in bivšo carinarnico zaradi zaporov, pa tudi hrib Srnjak, kjer so imeli močno utrdbo. Zavarovanje proti Cerknici so postavili pri Vatovcu, pri sokolskem domu proti Uncu in pri “rdeči hiši” proti Ivanjem selu. Rakek je bil obdan s španskimi jezdeci in bodečo žico.

130710176-001Železniška postaja je tudi takrat stala v vsej svoji veličini. Poleg železniške postaje je bila “Kolodvorska restavracija”. V prvem nadstropju železniške postaje pa je bila železničarska menza, kjer so stregli vsak dan sveža in poceni kosila, vedno pa sta bila na voljo kava in čaj.

Dne 13. julija je službeno obiskal Rakek visoki komisar Ljubljanske pokrajine Emilio Grazioli. Sprejem je bil na železniški postaji, kjer sta ga prisrčno pozdravila župan Leo Mihevc in župnik Franc Novak. Obiskal je cerkev, potem se je odpeljal do Starega trga na obisk pokrajine. Tega dne so karabinjerji oklofutali nekaj rakovskih fantov, ker so bili preveč pogumni in so si drznili v Zabukovčevi gostilni sedeti v sobi, ki je služila kot oficirska menza.

130710176-002V Demšarjevi hiši je bila mesnica še vse do začetka šestdesetih let prejšnjega stoletja. Nasproti nje je Ovčarjeva hiša, ki je še s slamo krita.

130710176-003Kje je stal fotograf? Skrajno levo je stanovanjska hiša, popolnoma na desni pa cerkveni zvonik. Kje so lipe?

130710176-004Tole je moj hram učenosti. V tej hiši so šolarji nabirali znanje od leta 1885 pa vse do 1985, ko je bila čez cesto sezidana nova osnovna šola.

Meščanska šola je bila ustanovljena leta 1926. Leta 1943 se je zaradi pomanjkanja prostora preselila na Unec. Po vojni so rakovški otroci obiskovali meščansko šolo v Logatcu, ker je bila njihova 1945. leta ukinjena.

Dne 11. aprila 1941 je ob 15. uri prišla pred šolo prva italijanska patrulja in se naselila v šolskih prostorih. Le-te je zapustila 23. aprila istega leta. Šolski pouk, ki je bil po nalogu oblasti prekinjen s 1. aprilom, se je ponovno začel 1. maja.

Vodja fašistov je bil najprej Ferrucio Marchi, ki je tudi učil v šoli in se trudil pridobiti čimveč otrok za GILL (Gioventu Italiana del Littorio di Lubiana – italijanska liktorska mladina). Uspešen pa je bil le pri dveh učencih. Sedež odpora je bila meščanska šola, kjer so poučevali nekateri zelo napredno misleči profesorji: Cene Vipotnik, Makso Pirnik, Josip Ribičič, Heinz, Vodiškova in Rojc. Ravnatelj osnovne šole je bil tedaj Tone Gaspari, urednik revije Razori.

130710176-005Najbolj vidna je Lavričeva parna žaga, o kateri smo že pisali. Pa tudi gornji del Rakeka se je lepo razširil.

>
13071017730. decembra je eden od vojakov pisal domov, da so prispeli in ob enem še voščil srečno novo leto domačim. Ime Rakeka je že poitalijančeno – Rachech.
Pošte Rakek ni bilo več. Posle je opravljala Vojna pošta številka 46 in na znamki je Viktor Emanuel III. Italijanski. Svoj pečat je pritisnila tudi cenzura. Rakek je bil takrat zasedbeno območje in vsa pošta je šla skozi roke cenzure.

Slovarček:

  • liktor: v starem Rimu uradni sluga višjega uradnika, pred katerim je nosil fasces, to je bil povezek šib s sekiro in je bil znamenje oblasti nad življenjem in smrtjo; fasces je postal simbol fašizma

Viri:

  • Gantar I. Rakek. Ljubljana: Založba Mladika, 2005.

Kraj: Rakek
Datum: 1941
Avtor: neznan, Založil Foto Helios, Ribnica (nekaj njihovih slik smo že objavili)
Zbirka: Ivanka Gantar
Skenirano: 10. 7. 2013
Oblika: razglednica

Dodajte komentar

%d