Skip to content

Begunje 1951/52 – 5., 6. in 7. razred

26. 09. 2013

130708098Slika je posneta spomladi 1952 pred šolo v Begunjah pri Cerknici, ki je tedaj še niso uspeli obnoviti. Šola v Begunjah je bila med vojno namreč dvakrat poškodovana, prvič 14. septembra 1943, leta 1944 pa je bila požgana.

Na fotografiji je učitelj in ravnatelj Milan Otrin z učenci petega, šestega in sedmega razreda. Na sliki lahko opazimo, da so predvsem fantje celo v šolo hodili bosi, ker ni bilo denarja za sandale. Pouk so imeli v prvem nadstropju Jankotove hiše, v dveh sobah.

Iz šolske kronike izvemo:

 • Otroci, ki niso imeli domače naloge ali je bila površno napisana, so morali ostati po pouku v razredu in napisati nalogo. Po domače smo rekli, da “so bili zaprti”.
 • V februarju 1952 je zapadlo po vsej Sloveniji obilo snega, v Begunjah ga je bilo kar 1,6 m. Kljub temu samo 1 dan niso imeli pouka.
 • Da je bil verouk do februarja 1952 še v sklopu pouka, potem pa neobvezno v cerkvi.
 • Na ” končni izlet” so šli vsi učenci na Slivnico – le kaj bi rekli današnji učenci?
 • Jeseni 1952 so začeli obnavljati šolsko zgradbo, popravilo so zaupali mojstru Ronku iz Cerknice.

130708098-001

Zgoraj:

 • Fani Kranjc – Francetova iz Topola,
 • Jelka Tavžljeva iz Dobca,
 • Vera Mihova iz Bezuljaka.

Sredina:

 • Rozka – Kevdrna iz Bezuljaka, por. v Beograd,
 • Marija Bonač,
 • Zofka Zalar – gornja Popkova iz Bezuljaka,por. Meden v Selšček,
 • Angelca Janezova iz Begunj,
 • Tonka Kranjc – Mihovčkova iz Topola,
 • Tončka Hren – Antonova iz Bezuljaka.

Spodaj:

 • Mara Tekavec – Tekavkna iz Otonic,
 • — –,
 • Tončka Tekavec – Jurjovcova iz Otonic,
 • Metka Meden – Jagrova,
 • Zdenka Kovačeva z Brezij.

130708098-002

Zgoraj:

 • Tone Kranjc – Mihovčkov iz Topola,
 • Alojz Debevec – Žogarjev,
 • Nejc iz Novega Jorka,
 • Tone Šinčev
 • France Boštjanov,
 • — –,

Sredina:

 • Minka Turščeva iz Novega Jorka,
 • Janez Švigelj – Francetov iz Bezuzljaka,
 • Tone Škrlj – Grenkov ali Grmkov,
 • ? Škrlj – spodnji Popkov,
 • Anton Hren – Mivč iz Bezuljaka.

Spodaj:

 • Marija Popek – Robča iz Begunj.

130708098-003

Zgoraj:

 • France Obreza iz Selščka,
 • France Jernejčič – Gregorjev iz Dobca.

Sredina:

 • Jože Švigelj – Švigljev iz Bezuljaka,
 • Janez France Kranjc – Podlipč iz Dobca,
 • — –.

Spodaj:

 • Jože Kržič – Kržičev s Kožljeka.

130708098-004

Stojijo:

 • Marija-Mara Popek – Robča,
 • Tončka Stražiščar – Brešča iz Dobca,
 • Milka Hren – Antonova iz Bezuljaka,
 • Franc Bonač iz Topola,
 • Janez Suhadolnikov s Kožljeka.

Sedijo:

 • učitelj Milan Otrin,
 • Ivica x z Brezij,
 • Genca x – Nacetova iz Begunj,
 • Mara (Marija) Bonačeva iz Topola, por. Modic na Rakek
 • Matičič.

130708098-005

Stojijo:

 • Slavko Hren – Kovačev iz Bezuljaka,
 • Jože Kržič s Kožljeka,
 • Ivan Hren – Mivč iz Bezuljaka.

Sedijo:

 • Jože Kotov,
 • Vinko Brezec – Čejdnikov iz Bezuljaka,
 • Štefan Korošec, Begunje,
 • Tone Škrlj – Grmkov iz Begunj.

Viri:

 • Slavko Hren, Domžale; Marija Hren, Bezuljak
 • Milan Otrin: Šolska kronika 1951/52, Osnovna šola Begunje pri Cerknici
 • Dopolnitve v komentarjih: Maša Kranjc, Tončka Zrimšek, Fani Jernejčič.


Kraj: Begunje
Datum: 1952
Avtor: Vinko Toni
Zbirka: Vinkotov kufr
Skenirano: 8. 7. 2013
Oblika: fotografija

* Ta članek je bil prvič objavljen dne 26. 9. 2013. Ker je v komentarjih prejel toliko dopolnitev, da bi postal nepregleden, če bi popravke vnesli na običajen način, smo ga napisali na novo in objavili 18. 6. 2019 na istem mestu. Razen dopolnitev so vsi drugi deli prispevka, komentarji in povezave ostali isti.

***********************************************************************
Izvirni članek – prva objava 26. 9. 2013
***********************************************************************

130708098Slika je posneta spomladi 1952 pred šolo v Begunjah pri Cerknici, ki je tedaj še niso uspeli obnoviti. Šola v Begunjah je bila med vojno namreč dvakrat poškodovana, prvič 14. septembra 1943, leta 1944 pa je bila požgana.

Na fotografiji je učitelj in ravnatelj Milan Otrin z učenci petega, šestega in sedmega razreda. Na sliki lahko opazimo, da so predvsem fantje celo v šolo hodili bosi, ker ni bilo denarja za sandale. Pouk so imeli v prvem nadstropju Jankotove hiše, v dveh sobah.

Iz šolske kronike izvemo:

– Otroci, ki niso imeli domače naloge ali je bila površno napisana, so morali ostati po pouku v razredu in napisati nalogo. Po domače smo rekli, da “so bili zaprti”.

– V februarju 1952 je zapadlo po vsej Sloveniji obilo snega, v Begunjah ga je bilo kar 1,6 m. Kljub temu samo 1 dan niso imeli pouka.

– Da je bil  verouk do februarja 1952 še v sklopu pouka, potem pa neobvezno v cerkvi.

– Na ” končni izlet”  so šli vsi učenci na Slivnico – le kaj bi rekli današnji učenci?

– Jeseni 1952 so začeli obnavljati šolsko zgradbo, popravilo so zaupali mojstru Ronku iz Cerknice.

130708098-001

 •  Zgoraj: x, x.
 • Sredina: x, x, Zofka Zalar – gornja Popkova iz Bezuljaka, Angelca Janezova iz Begunj, x, x.
 • Spodaj: x, x, x, x, Kovačeva z Brezja.

130708098-002

 • Zgoraj: x, Alojz Debevec – Žogarjev, x, x, x, x.
 • Sredina: Turščeva iz Novega Jorka, x, x, x, Anton Hren – Mivč iz Bezuljaka.
 • Spodaj: Marija Popek – Robča iz Begunj.

130708098-003

 •  Zgoraj: France Obreza iz Selščka, x.
 • Sredina: Jože Švigelj – Švigljev iz Bezuljaka, Janez Kranjc – Podlipč iz Dobca, x.
 • Spodaj: Jože Kržič – Kržičev s Kožljeka.

130708098-004

 • Stojijo: Marija-Mara Popek – Robča, Tončka Stražiščar – Brešča iz Dobca (?), Milka Hren – Antonova iz Bezuljaka, x, x.
 • Sedijo: učitelj Milan Otrin, x, Genca x – Nacetova iz Begunj, x, x.

130708098-005

 •  Stojijo: Slavko Hren – Kovačev iz Bezuljaka, Jože Kržič s Kožljeka, Ivan Hren – Mivč iz Bezuljaka.
 • Sedijo: x, Vinko Brezec – Čejdnikov iz Bezuljaka, x, Tone Škrlj – Grmkov iz Begunj.

Viri:

 • Slavko Hren, Domžale; Marija Hren, Bezuljak
 • Milan Otrin: Šolska kronika 1951/52, Osnovna šola Begunje pri Cerknici


Kraj: Begunje
Datum: 1952
Avtor: Vinko Toni
Zbirka: Vinkotov kufr
Skenirano: 8. 7. 2013
Oblika: fotografija

izvirni članek KONEC

4 komentarji leave one →
 1. Maša permalink
  3. 02. 2016 15:17

  S pomočjo Tončke Zrimšek – Brešče iz Dobca in Fani Jernejčič, roj. Kranjc – Francetove iz Topola, smo prepoznali še precej učencev na sliki.
  Na prvem izseku so:
  Zgoraj: Fani Kranjc – Francetova iz Topola,
  • Jelka Tavžljeva iz Dobca,
  • Vera Mihova iz Bezuljaka.
  • Sredina:
  • Rozka – Kevdrna iz Bezuljaka, por. v Beograd,
  • Marija Bonač,
  • Zofka Zalar – gornja Popkova iz Bezuljaka,por. Meden v Selšček,
  • Angelca Janezova iz Begunj,
  • Tonka Kranjc – Mihovčkova iz Topola,
  • Tončka Hren – Antonova iz Bezuljaka.
  • Spodaj:
  • Mara Tekavec – Tekavkna iz Otonic,
  • x ,
  • Tončka Tekavec – Jurjovcova iz Otonic,
  • Metka Meden – Jagrova,
  • Zdenka Kovačeva z Brezij

  Na drugem so:
  • Zgoraj:
  • Tone Kranjc – Mihovčkov iz Topola,
  • Alojz Debevec – Žogarjev,
  • Nejc iz Novega Jorka,
  • Tone Šinčev
  • France Boštjanov,
  • x
  • Sredina:
  • Minka Turščeva iz Novega Jorka,
  • Janez Švigelj – Francetov iz Bezuzljaka,
  • Tone Škrlj – Grenkov ali Grmkov
  • ? Škrlj – spodnji Popkov
  Anton Hren – Mivč iz Bezuljaka

  Na tretjem so:
  • Zgoraj:
  • France Obreza iz Selščka,
  • France Jernejčič-Gregorjev iz Dobca.
  • Sredina:
  • Jože Švigelj – Švigljev iz Bezuljaka,
  • Janez France Kranjc – Podlipč iz Dobca,
  • x
  • Spodaj:
  • Jože Kržič – Kržičev s Kožljeka

  Na četrtem so:
  • Stojijo:
  • Marija-Mara Popek – Robča,
  • Tončka Stražiščar – Brešča iz Dobca,
  • Milka Hren – Antonova iz Bezuljaka,
  • Franc Bonač iz Topola,
  • Janez Suhadolnikov s Kožljeka.
  • Sedijo:
  • učitelj Milan Otrin,
  • Ivica x z Brezij,
  • Genca x – Nacetova iz Begunj,
  • Mara(Marija) Bonačeva iz Topola, por. Modic na Rakek
  • Matičič.

  Na zadnjem izseku so:
  • Stojijo:
  • Slavko Hren – Kovačev iz Bezuljaka,
  • Jože Kržič s Kožljeka,
  • Ivan Hren – Mivč iz Bezuljaka.
  • Sedijo:
  • Jože Kotov,
  • Vinko Brezec – Čejdnikov iz Bezuljaka,
  • Štefan Korošec, Begunje,
  • Tone Škrlj – Grmkov iz Begunj.

 2. martahren2112 permalink
  4. 02. 2016 00:47

  Hvala za dopolnitev!

 3. Anonimno permalink
  27. 12. 2017 15:22

  pri deklici v črni kikli nad njo je IVAN HRIBAR

 4. martahren2112 permalink
  29. 12. 2017 12:48

  Hvala za dopolnitev. Ali veste iz katere vasi je doma, je mogoče z Brezja?

Dodajte komentar

%d