Skip to content

Begunje 1958/59 – Delo v delavnici

28. 09. 2013
by

130517832Delavnica je bila v šoli, v prvi učilnici na levi. Na fotografiji je lep parket, spominjam pa se, da je bilo vlažno in zatohlo, ker je bilo vse polno lesne gobe. Lesna goba je bila poseben problem, saj je parket v enem samem letu čisto uničila.

Poseben dogodek je bil, ko je prišla nova oprema, nove klopi. Prejšnje klopi so bile stare in dotrajane. Sedež in miza so bile v enem kosu. Nove so imele zelen ultrapas in stole. Učenci so opremo razpakirali in vso embalažo shranili, da so jo lahko kasneje uporabili za izdelke. Celo žeblje so ravnali. Pač, takrat niso bili ravno časi obilja.

Na obešalnikih so v učilnici obešene izgotovljene ptičje krmilnice. Spominjam se, da so bile pobarvane z modro in rdečo barvo. Okrog šole jih je bilo vse polno.

Vinko Toni, takrat ravnatelj šole, je v naslednjem šolskem letu zapisal:

Pouk v novem šolskem letu (1959/60) se je pričel 7. septembra, ker je oprema za nove učilnice prišla prekasno. Sploh pa je šolsko poslopje v razdejanju. Na razpolago imamo le dve učilnici, za kateri smo nabavili novo opremo. Primanjkuje tudi omar.

S tem šolskim letom so se pričela intenzivna dela pri odstranjevanju hišne gobe s tem, da se je izvršil odkop tal 1,40 m globoko, razkuženjem zidov in izolacijo tal. Delo pa je večkrat zastalo, ker so delavci odšli na obnovo požganega lesnega kombinata “Brest” v Cerknici.

130517832-001Očitno je bil takrat precejšen poudarek na praktičnem delu. V šoli sta bili le dve učilnici in delavnica. Vsepovsod so škatle, v katerih je bila zapakirana povojna pomoč UNRA. Najbolj se spomnim mleka v prahu, močnega rumenega sira in figove marmelade.

Desni učenec izdeluje valilnico. Valilnice so bile vedno pritrjene na obeh hruškah za šolo.

130517832-002Učencev ne prepoznam. Takrat sem bil še premajhen. Od mene so bili starejši kakih osem let. Zdeli so se mi odrasli.

Kraj: Begunje
Datum: 15. 4. 1959 (oznaka na ovitku, v katerega je bil zavit film)
Avtor: Vinko Toni
Zbirka: Vinkotov kufr
Skenirano: 16. 5. 2013
Oblika: negativ 6×6

One Comment leave one →
  1. medvedd permalink
    28. 09. 2013 21:12

    Take mizarske delovne mize, znane pod imenom “verštat” ,danes ni več v sodobnih mizarskih delavnicah. V tistih časih ga je imela skoraj vsaka delavnica, tudi na kmetih. Verštat je bil dober in uporaben pripomoček, saj je omogočal več opravil na istem pultu. Nekakšna predhodnica “kombinirke”, le da se je vse delalo ročno. Šolska delavnica je imela dva, pa še kar dobro sta ohranjena.

Dodajte komentar

%d