Skip to content

1300 Racach – Prva omemba Rakeka

12. 01. 2014

130514794Kopijo iz knjige Zakladi oglejske cerkve je lepo digitalno obdelal in dopolnil s svojim zapisom Rudi Demšar in tako obelodanil prvi zapis o Rakeku.

Rakek je bil prvič omenjen v gradivih oglejskih patriarhov leta 1300 pod imenom Racach. Nastal je iz gručastega naselja okoli lipe, ki je rasla 100 metrov severno od cerkve. Prvi zaselek Rakeka pa naj bi bil po tedanjih zapisih v Rakovem Škocjanu.

Rakov Škocjan je verjetno naseljeval že pračlovek, saj so tam našli ostanke orodij iz starejše kamene dobe – paleolitika. Prav tako so našli ostanke iz železne dobe (lončevina) okrog cerkvice sv. Kancijana. Obrambni nasip na zahodni strani cerkve pa daje slutiti, da je bila tu ilirska naselbina (9. do 5. stoletje pred našim štetjem).

V bližini Rakovega Škocjana je potekala pomembna in stara prometna povezava med notranjostjo in obmorskimi kraji. Skozi Rakov Škocjan pa je potekala starodavna romarska pot na Planinsko goro. Po tej poti so hodili romarji z Reke in okolice in ostale Hrvaške. Planinska gora je bila namreč zaobljubna cerkev, kjer so veliki grešniki dobili odpustek. Ustno izročilo, ki ga je zapisal Janko Katern iz Kačje vasi pri Planini, pravi, da naj bi nekoč našli v gozdu, na delu, ki se še danes imenuje Počivalnik, zmrznjenega moža, ki je bil oblečen v plemiško obleko. Tudi sicer je Rakov Škocjan slovel kot romarski hospic. Verjetno ni bil naseljen le okoli cerkvic, ampak tudi na ravnini, nižje od Velikega naravnega mostu.

V 15. stoletju, za časa turških vpadov, so se v Rakovem Škocjanu skrivali ljudje iz okoliških krajev.

Kdaj so prvi ljudje zapustili Rakov Škocjan in se preselili na področje današnjega Rakeka? Ali so sploh prišli od tam? Kdo so bili naseljenci, ki so poselili Rakov Škocjan? Če bomo želeli odgovoriti na ta vprašanja, bo potrebnega še veliko raziskovanja in kopanja po arhivih, tudi zunaj države. Kot pravi Milan Trobič, dipl. etnolog, so podatki o najstarejših naselbinah pogosto skromni. Skromni so tudi podatki o tem, kdo je bil prvi naseljenec in od kod je prišel. Notranjska je bila namreč vedno prehodna dežela, zato so se njeni naseljenci neprestano menjavali. V posamezen kraj so prihajali od vsepovsod, vprašanje je samo, kdaj in zaradi česa.

Najverjetneje pa je, da sta bila Rakov Škocjan in Rakek hkrati poseljena, kajti v 13. stoletju so sli, ki so bili dolžni na svoje stroške nositi patriarhova pisma, posedovali kmetije kot službeni fevd. Eden takih fevdov je bil tudi na Rakeku, ostali pa pri Ložu, Knežaku, Ogleju, Vidmu, Čedadu in drugod. Leta 1303 je Malec z Rakeka potrdil, da mu je patriarh za nošenje pisem dal dve kmetiji na Rakeku kot službeni fevd.

Na podlagi teh podatkov lahko zaključimo, da je Rakek obstajal že v 13. stoletju. Večji priliv prebivalcev pa se je pričel po 15. stoletju, ko je v Rakovem Škocjanu začelo primanjkovati prostora za vse bolj naraščajoče prebivalstvo.

130514794-001Prvi podatki o Rakeku in ostalih slovenskih krajih so s kaligrafsko pisavo zapisani na pergament.

Viri:

  • Rudi Demšar
  • Gantar, I. Rakek. Ljubljana: Založba Mladika, 2005.

Kraj: Oglej, Udine, Rakek
Datum: 1300
Avtor: Odoricus de Susannis, kancler oglejskega patriarha
Zbirka: Ivanka Gantar
Skenirano: 14. 5. 2013
Oblika: dokument

No comments yet

Dodajte komentar

%d