Skip to content

1958 Cerknica – Gasilska slika z Bresta

22. 06. 2014

140504922Prvi pomladni dnevi so zvabili na proto fotografa Vilija, ki je s seboj pripeljal še nekaj Brestovih delavk, ki so mu takole pozirale. Fotografija je nastala, preden je Brest pogorel. Tako imamo na voljo eno redkih slik stare Brestove tovarne.

Predvojna cerkniška občina je imela kraško neradodarno prst. Boj Notranjcev je bil trd. Zlasti se je to odražalo v kriznih časih, ki so se najbolj surovo odražali prav v nerazvitih predelih. Izseljevanje v tujino, zlasti Ameriko in nekatere evropske države, je bilo zato nenehen pojav. Edino bogastvo so bili gozdovi, ki pa so bili večinoma v zasebni lasti. Po vojni je bilo gospodarsko stanje v teh krajih slabo. Mnogi objekti so bili porušeni. Kljub temu so bili ljudje vedrega razpoloženja in so z optimizmom zrli v prihodnost, pripravljeni, da si s poštenim, čeprav težkim delom, ustvarijo boljše življenje.

Možnost za to ponudili bogati gozdovi in edina industrijska dejavnost na tem področju: žagarstvo in delna predelava lesa. Z nacionalizacijo je bil ustvarjen materialni pogoj za nastanek vodilne notranjske (in Slovenske, pa tudi Jugoslovanske) lesne industrije. Leta 1947 je predsednik Ljudske republike Slovenije Miha Marinko podpisal akt o ustanovitvi lesno-industrijskega podjetja Cerknica. Po tej odločitvi so podjetje sestavljale žage v Cerknici, Dolenji vasi, Begunjah, Rakeku in Starem trgu ter lesna obrata v Cerknici (zabojarna in barakarna) in v Martinjaku (žaga in zabojarna).

140504922-001

  • V travo so posedle: Milena Telič, Tončka Tekavec, Ana Tekavec, poročena Ivančič, Ivanka Hrbljan, poročena Mahne.
  • Zadaj so Pavla iz Dolenje vasi, poročena Intihar, Majda Bombač, poročena Bauman, neznana.
  • Stojijo: Zofka Hribljan, Marija Šparemblek, Pavla Martinčič, neznana.
140504922zSlikal je Vili Korošec. Bil je mizar, delal je v modelarni. Edini na Brestu je imel fotoaparat. Ta slika je nastala 24. aprila.

Viri:

  • Ana Ivančič
  • Brestov obzornik, letnik XI, 14. oktober 1977, posebna izdaja, stran 4 in 6

Kraj: Cerknica
Datum: 24. april 1958
Avtor: Vili Korošec
Zbirka: Ana Ivančič
Skenirano: 4. 5. 2014
Oblika: fotografija

One Comment leave one →
  1. 8. 11. 2018 09:21

    Med ženskami, ki stojijo je zadnja Marija Intihar, poročena Milavec.

Dodajte komentar

%d bloggers like this: