Skip to content

1913 Cerknica – Zaprisega

9. 10. 2014

140717279Sodni izvedenci so osebe, imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid in mnenje, glede strokovnih vprašanj.

Sodni cenilci so osebe, prav tako imenovane za neomejen čas in tudi s pravico in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid o gospodarskih lastnostih stvari, mnenje o njeni vrednosti oziroma škodi, na njej nastali.

Cenilec lahko postane državljan Republike Slovenije ali članice EU ali članice EGS, ki obvlada slovenski jezik, je poslovno sposoben, osebnostno primeren, ni bil pravnomočno obsojen, ima univerzitetno izobrazbo in ustrezno strokovno znanje, šest let delovnih izkušenj s podočja, na katerem želi opravljati izvedensko delo in ne opravlja dejavnosti, ki ni združljiva s sodnim izvedenstvom.

Sodni izvedenci in cenilci so imenovani z dnem, ko pred ministrom, pristojnim za pravosodje, izrečejo prisego. Ob tem se jim vroči odločba o imenovanju. Do tu pa je dolga in draga pot.

Najprej morajo obiskovati splošne in posebne seminarje. Cena splošnega pripravljalnega seminarja je 427,73 evrov. Preizkus se opravi pisno in ustno. Oba je treba uspešno opraviti. Cena je 275,71 evrov.

Nekdaj je bilo to zastonj. Oziroma – kakor gledamo. Z moralnega vidika je bila cena še višja. Sodni cenilec je lahko postala oseba, ki je imela dovolj premoženja, da ni bila podvržena korupciji in tudi dovolj poštena, iz istega razloga. Oseba, ki je premogla ZKP in je lahko cenila po dejanskem stanju in ne po tem, kako ji je katera od strank v postopku všeč. Univerzitetna izobrazba ni bila potrebna. To so bili možje, ki so jim zaupali tako ljudje kot država. In tudi takrat so morali priseči v skladu z zakonom, kar je razvidno iz pričujoče listine.

Slovarček:

  • EGS: Evropski gospodarski prostor
  • ZKP: zdrava kmečka pamet

Viri:

Kraj: Cerknica
Datum: 5. junij 1913
Avtor: Cesarsko kraljeva sodnija v Cerknici
Zbirka: Otilija Vidrih
Skenirano: 17. 7. 2014
Oblika: dokument

One Comment leave one →
  1. Breda permalink
    9. 10. 2014 07:31

    Pri vojakih se je reklo pa ZAKLETVA 🙂

Dodajte komentar

%d bloggers like this: