Skip to content

1898 Rakek – Veduta

6. 11. 2014

141004454To ni razglednica, je veduta. Prepričana pa sem, da je nastala veliko prej, predno je bila poslana. Kot dodatek sta narisana še dva detajla Rakovega Škocjana in seveda rožice, da bo bolj očem všečno in srcu dopadljivo.

Politično in gospodarsko društvo za Notranjsko je bilo ustanovljeno leta 1897 v Postojni z namenom kupovati in prodajati les, vino in žito, živino in kmetijsko orodje, mlekariti in sirariti ter kdo ve še kaj. Novinarji časopisa Slovenec so jim očitali, da več vina popijejo kot prodajo. Priznali pa so jim, da so pokupili veliko lesa iz loške in ribniške doline in ga prodali na Rakeku in v Postojni.

Tega leta, 29. julija, so imeli shod na Rakeku, ki je bil dobro obiskan. Sprejeli so štiri resolucije:

I. društvo naj vloži pritožbo v Gradcu, ker jim je tamkajšnje sodišče odvzelo možnost občevati v slovenskem jeziku;

II. pozvali so poslance, naj od vlade pridobijo zagotovilo, da bo ustanovila slovenske strokovne in ljudske šole povsod, kjer imajo Slovenci za to pravico;

III. odobravali so spravo, sklenjeno med slovenskima strankama na Kranjskem (ni zapisano, katerima);

IV. sami sebi so zadali nalogo, da na prihodnjem zborovanju pripravijo primeren predlog za ustanovitev zadrug in društev, ki bi pripomogle kmečkemu stanu do zaslužka in dela, oziroma produktivnih zadrug in posredovalnic, primerno posameznim krajem na Notranjskem.

141004454-001Če natančno pogledate, boste videli, da se po progi pelje tovorni vlak. Ustavil bo na desni strani slike, kjer stoji Gabrenjeva gostilna, za njo pa se sramežljivo skriva železniška postaja.
141004454-002Pogled pritegne veličastna Domiceljeva hiša in hlevi. Ob Postojnski cesti je le nekaj hiš. Naše, ki je bila zgrajena leta 1889, še ni. Prvi dokaz, da je veduta starejša.
141004454-003Če naj bi veduta nastala leta 1898, bi morala desno nad mostom stati Lavričeva parna žaga, ki je bila zgrajena leta 1874. Na polju ničesar še ni. Prav sredi njega bo čez deset let stala Belletova opekarna.
141004454zKartica ima spredaj datum 14. junij 1898. Odposlana je bila skoraj mesec kasneje, 11. julija, kar je razvidno s poštnega žiga rakovške pošte. Do Trsta pa je potovala tri dni. Verjetno ni šla z vlakom. Bolj verjetno jo je nesel sel na konju.

Slovarček:

  • veduta: v slikarstvu in grafiki realen posnetek pokrajine ali mesta

Viri:

  • Slovenec: političen list za slovenski narod (23.11.1900), letnik 28, številka 269. URN:NBN:SI:DOC-055C1QY2 from QYhttp://www. dlib.si
  • Novice (8.7.1898). Kmetijske in rokodelske novice, letnik 56, številka 27. URN:NBN:SI:DOC-D2LA2IMD from http://www.dlib.si

Kraj: Rakek
Datum: 1898 (prepričana sem, da veliko prej)
Avtor: neznan
Zbirka: Notranjski muzej Postojna
Skenirano: 4. 10. 2014
Oblika: razglednica

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: