Skip to content

1922 Unec – Spominski list ljudske šole

18. 05. 2017


Pojdi, hčerka na pot,

na življenja pot –

čuvaj hčerka, se zmot,

življenja zmot!

O. Zupančič

“SLOVENEC TVOJA ZEMLJA JE ZDRAVA”

SPOMINSKI LIST

učenki Julijani Perko

za slovo in spomin na šolo.

Na pot v življenje

Z bogom, hčerka, srečno hodi,

božja roka naj te vodi,

šola daje ti slovo.

Kar ti je naukov dala,

glej, da se po njih ravnala

v vsem življenju boš zvesto

 

Kar ti vest veli, to stori,

mirno, kar je res, govori,

preslepiti se ne daj:

čednost je najboljša dota,

čednost prava je lepota,

ki ji čas ne more kaj.


Rada delaj, moli rada,

greha boj se kakor gada:

ženska duša nežna stvar.

Če si dekla ali žena,

dobra bodi in poštena,

pa prevzeti se nikar! * J. S.

 

Vodstvo 4 razredne ljudske šole

v Uncu, dne 27. 4. 1922.

Peter Repič šolski upravitelj

V. Repič učiteljica

Jos. Regen katehet

Spominski list, z napotki za življenje, je dobila moja teta Julijana Perko (r. 28. 01. 1908 +8. 12. 1938) ob zaključku šolanja na ljudski šoli Unec 27. 04. 1922. V šolo je vstopila v šolskem letu 1915/16, v tem šolskem letu je tudi izgubila očeta Valentina (r. 14. 02. 1881 + 13. 08. 1916), vojaka Avstro-Ogrske monarhije. Ljudsko šolo na Uncu je obiskovala 6 let in jo zaključila s 14. leti. V šolskem letu 1921/22 je obiskovalo ljudsko šolo na Uncu v vsakdanji in ponavljalni šoli 86 dečkov in 69 deklic (skupaj 155). Poučevali so: nadučitelj in vodja šole g. Peter Repič, ga. Viljemina Repič, gdč. Ana Melliwa in g. Bogomir Bačič.

Gornji spominski list je bil namenjen učenkam, učenci pa so imeli zapisano naslednjo pesmico:

NA POT V ŽIVLJENJE

Z Bogom, sinko, srečno hodi,

šola daje ti slovo;

po življenja potih vodi

Bog naj z milo te roko!

 

Sveto vero zvesto hrani,

stori kar ti vest veli,

domovini zvest ostani,

zanjo daj, če treba kri!

Kar naukov ti podala

šola je, po njih ravnaj,

v dobrem trden kakor skala,

omajati se ne daj!

 

Priden, varčen, trezen bodi,

dober človek, mož krepak,

po pravice potih hodi,

v vsem življenju poštenjak!

J. S.

V Popotniku, XXVI, 4 o pomenu Spominskega lista med drugim preberemo:

Tam pa, kjer vsak učenec izstopi iz šole, kakor hitro dopolni štirinajsto leto, kjer torej izstopajo posamič, naj bi učitelj s kratkimi prijaznimi besedami vsakemu izročil odpustnico in Spominski list.

Da to ne bi nič koristilo šoli, mislite? Jaz ne! Jaz sem prepričan, da bode vsaj tu in tam en učenec ali ena učenka v časti imela Spominski list, da ga bode shranila in ga nekdaj kazala svojim otrokom. Tako bode ta list vplival še v drugo koleno. In ker bo iz začetka menda samo posamezna prikazen, to se bode s časoma udomačilo in bode postalo obče, uvaževanja vredno vzgojno sredstvo.

Takšna povdarjanja so napotila odbor «Slov. Šolske Matice» na to, da je sestavil Spominski list. Naš za mladino vedno vneti in goreči pesnik gospod profesor J. Stritar nam je na našo prošnjo drage volje spesnil v ta namen zelo primerni, krasni pesmici, eno za učence, eno za učenke, kot besedilo Spominskemu listu.

Viri:

  • Popotnik, 1905, št. 4, letnik XXVI
  • šolska kronika ljudske šole Unec

Kraj: Unec
Datum: 1922
Avtor:
Zbirka: Franc Perko
Skenirano: 30. 1. 2017
Oblika: dokument

No comments yet

Dodajte komentar

%d