Skip to content

Begunje 1964/65 – 1. razred

22. 05. 2017

Pisalo se je leto 1964/65 in v Begunjah je v 1. razred zakorakalo 24 učencev – vozačev. Tisto leto sta bila na šoli dva prva razreda. En razred so bili domačini-učenci iz Begunj in drugi razred učenci iz višje ležečih vasi. Ne vemo, ali je bil to A ali B razred. Z njimi se je slikala razredničarka Rozalija Škrlj.

Vozači so imeli pouk dopoldan, otroci iz Begunj pa popoldan. V šolo jih je vozil šofer iz Cerknice s kombijem. Kombi je učence pobiral in razvažal po vaseh. Najprej je šel v Otave, potem v Cajnarje in nato v Sveti Vid. Otroci iz Osredka, Tavžljev, Rudolfovega in drugih vasic pa so morali do Svetega Vida priti peš. Enako je bilo vračanje domov. Kombi je bil zelo star in se je zato večkrat pokvaril. Šofer ga je moral kar sam popravljati. Tako se je zgodilo, da so zamujali za v šolo ali pa domov.

Pa še ena zanimivost. Razred je imel dvakrat dvojčke: dvojčka iz Bečajev in dvojčka iz Koščakov – sami fantje.

Sedijo:

 • Marta Pirman (Sveti Vid),
 • Irena Marolt (Hruškarje),
 • Nada Rot (Župeno),
 • Vida Hribljan (Tavžlje),
 • Janko Tekavec (Ravne) in
 • Olga Mikuž (Osredek).

Druga vrsta:

 • Nada Tekavec (Tavžlje) in
 • Vilma Klančar (Rudolfovo).
Stojijo:

 • Julka Žnidaršič (Osredek),
 • Mirko Ljubičič (Župeno),
 • Vojko Otoničar (Bečaje) in
 • Frenk Tekavec (Otonica).

Sedijo:

 • Alojz Korošec (Kržišče),
 • dvojčka Alojz in Marjan Pirman (Bečaje),
 • Franci Žnidaršič (Cajnarje) in
 • Drago Intihar (Štrukljeva vas).

Druga vrsta:

 • Rajko Hiti (Ravne),
 • eden od dvojčkov Ciril Debeljak (Koščaki) in
 • Fanika Zelič Krušče).

Tretja vrsta:

 • drugi od dvojčkov Metod Debeljak (Koščaki),
 • Jože Turšič (Jeršiče),
 • Anica Zalar (Dolnje Otave),
 • Vlasta Zalar (Dolnje Otave) in
 • razredničarka Rozalija Škrlj.
Na zadnji strani je novejši zapis.

Viri:

 • Irena Lovko

Kraj: Begunje
Datum: 1964/65
Avtor: neznan
Zbirka: Irena Lovko
Skenirano: 20. 4. 2017
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: