Skip to content

1933 Rakek – Odborniki občine Rakek

23. 11. 2017

Fotografija, gotovo posneta po občinskih volitvah 15. oktobra 1933, ko so slavili liberalci (JNS) in prikazuje odbornike (svetnike) občine Rakek. V sredini sedi župan Franjo Tavčar, ki je vodil občino Rakek v obdobju 1933-1936.

Za boljše razumevanje posnetka poglejmo malo v zgodovino. Pozno zvečer 5. 1. 1929 je v Beogradu postalo jasno, da nikakršna parlamentarna rešitev ne more več zagotoviti narodne in državne enotnosti. Zjutraj 6. 1. je kralj Aleksander razglasil, da je prišel čas, ko med narodom in kraljem ne sme biti več posredovalca (parlamenta), ki da je postal ovira za vsako plodno delo v državi. Kralj je razveljavil vidovdansko ustavo, razpustil narodno skupščino in izdal več zakonov, po katerih je bil nosilec vse državne oblasti sam. Ob začetku kraljeve diktature so bile politične stranke prepovedane, kasnejša društvena zakonodaja pa je dovoljevala le ustanavljanje vsedržavnih strank. Tako je bila leta 1932 ustanovljena Jugoslovanska radikalna kmečka demokracija (JRKD), nato (20. 7. 1933) preimenovana v Jugoslovansko nacionalno stranko (JNS), v katero so se vključili privrženci slovenskega liberalnega tabora. Leta 1935 pa je bila kot nova režimska stranka ustanovljena Jugoslovanska radikalna zajednica (JRZ), v katero se je vključila nekdanja slovenska ljudska stranka (SLS). Ker so ministri za notranje zadeve imenovali za banske svetnike privržence vsakokratnega režima (ti pa navzdol občinske funkcionarje), so bili v obdobju 1932-1936 iz liberalnega, v drugi polovici tridesetih let pa iz katoliškega političnega tabora.

JNS se je leta 1933 skrbno pripravljala na občinske volitve, najprej je izvedla združevanje občin (od 1.069 je ostalo le še 373 občin). Na volitvah so sodelovale tri liste: JNS, kompromisna lista (JNS in simpatizerji) in lista formalno prepovedane SLS. Volitve so bile javne. Ob volitvah, pa tudi v vsakdanjem političnem življenju v obdobju med svetovnima vojnama, se je vršila ostra politična borba med liberalnim in katoliškim taborom, pa tudi vsakovrstna nagajanja, kar je pogosto presegalo meje dobrega, tudi političnega okusa.

V spominih Ivana Puntarja Štacnarja, iz zornega kota pripadnika katoliškega tabora (SLS), lahko takole sledimo vladavini liberalnega tabora v občini Rakek med letoma 1933-1936, ko je na Rakeku županoval Franjo Tavčar:

2. marec 1933
Šla poklonitvena deputacija iz Slovenije k Kralju obstoječa iz 250 mož samozvancev, iz naše občine šel Franc Tavčar imenovan občinski odbornik, navaden fitnik, brez premoženja, stranka JRKD vlade zločinske.

23. maj 1933
Imenovan od vlade novi župan Orjunc, sokol, begunec Primorc, najemnik, agitator, tajnik JRKD Tavčar Franc špediter.

11. junij 1933
Nedelja. Seja občinska pod novo imenovanemu županu Tavčarju. Seja je bila senzacija, ker se je ugotovilo, da je bivšem županu manjkalo v blagajni 15.000 dinarjev katere bo mogel plačati, sploh pa je bila podana revizijsko poročilo naravnost uničujoče za Vodovodni odsek Cirknica.

17. september 1933
Nedelja. Mi opozicija imeli sestanek glede postavitve kandidatov za občinske volitve, izgled slab. V Cirknici imeli režimovci velik pomp, prišel ban Marušič, ter se vršila tekma koscev. Na tribuni lep prizor, večina samih kmečkih oderuhov.

15. oktober 1933
Nedelja. Občinske volitve v Dravski banovini. Vršile so se v strašnem pritisku od vlade in kapitalistov, protizakonitosti tako, da je bila to ena splošna državna goljufija. Vlada je po zakonu proglasila volitve za svobodne, ko ji je pa kazalo, da bo v Sloveniji propadla so jih izvršili tako, da so pogazili zakon. Vsem odvisnim ljudem so grozili in jih tudi iz državne službe ven vrgli, ako se niso udali, morali so voliti njih liste. Vsem nam, ki smo bili svobodni in jih nismo marali, so nam pa grozili z drugimi rečmi, tako na primer da nas krelikalce bodo klali kot prašiče, da smo proti državi punktaši itd. Usled strašnega nasilja, ki se je izvajal na volilci se mnogi niso hoteli volitve udeležiti, ker so bili preplašeni nekateri bojazljivci so šli pa njih volit. Radi teh groznih političnih razmer je v občini Rakek naša kmetska občinska lista iz najboljših mož kmetov delavcev dobila le 61 glasov, vladna pa 499, čeprav pa bi mi v normalnih razmerah dobili večino, ker je bilo ljudstvo 2/3 proti takemu načinu politične borbe. Zakon in pravica sta bila od vlade popolnoma pogažena. Iz Slovenije sta bila v vladi ministra Kramer in Pucelj, kot ban Slovenije Marušič, Primorc in Pirkmajer podban, to so bili glavni maherji ki so delali take zločine, dalje še poslanec Logaškega okraja dr. Repe, nek salonski kripel. Zgodili so se strašne nasilnosti in krivice, ljudstvo je obupavalo a ni se udalo, čakalo mirno boljših dni.

Pa pride jesen 1936, ko se občinske oblasti zamenjajo. Takole zamenjavo pospremi Ivan Puntar – Štacnar:

12. september 1936
Zvečer v Ivanje selu volilni sestanek za volitve občinske postavili kandidate.

25. oktober 1936
Nedelja. Volitve občinske. Razvila se ostra borba. Zmagala je naša Jugoslovanska radikalna zajednica (JRZ). Nasprotniki ljudstva vaški mogotci so imeli jo v rokah 23 let, a se je porušila. Doživeli so strahovit poraz. Klika Gnezda, Mlakar in Tavčar pomendrana. Bila je velika manifestacija po volitvi, po Rakeku smo marširali z dvemi zastavami slovensko in državno. Nasprotniki so proti nam priredili demonstracije, a so klavrno molče umolkniti. Sram jih je bilo. Minili so časi ljudskega izžemanja. K koncu njihove propasti so še proti nam priredili gnusno demonstracijo in kričali dol farji, dol Rim in Vatikan, proti novemu županu pa so vpili kontrabantar z jajci. Vpili so Rakek je naš.

Novi župan je postal Andrej Modic ml.

O regularnosti občinskih volitev oktobra 1933 v svoji razpravi piše tudi Stiplovšek (2007):

Pokazale so, da je bila bojazen JNS pred močjo formalno prepovedane SLS upravičena. Ker njeni predstavniki niso uspeli v banskem svetu onemogočiti nastopa opozicijskih kandidatov, je JNS v predvolilni kampanji uporabila proti njim vse oblastne vzvode in se »poslužila največjega nasilja in protizakonitosti na dan volitev ter očitne goljufije pri seštevanju glasov«, kar ji je sicer prineslo večino v štirih petinah občin, SLS pa je v poročilu o režimskem političnem nasilju ugotovila, da bi v normalnih razmerah zmagalo najmanj 70 % njenih kandidatnih list.

Upam, da bomo s skupnimi močmi prepoznali občinske odbornike.

 • Stojijo: nepoznani.
 • Sedijo: prvi z leve Alojz Udovič – Lojzov iz Slivic.

 • Stojijo: nepoznani.
 • Sedijo: prvi z leve Franjo Tavčar, župan.

Viri:

 • Ivan Puntar-Štacnar. 2009. Moje delo, doživetja in pogledi. Dnevni 1923-1943. 568 s.
 • M. Stiplovšek, 2007. Prizadevanje Banskega sveta Dravske banovine za okrepitev vloga banovine, okrajne in občinske samouprave pri pospeševanju razvoja Slovenije. Lex localis, letnik V, številka 2, stran 19 – 37.
 • Zgodovina Slovencev. 1979. Osebna diktatura kralja Aleksandra.

Kraj: Rakek
Datum: 1933
Avtor: neznan
Zbirka: Franc Perko
Skenirano: 25. 5. 2017
Oblika: kopija fotografije, ki mi jo je dal Tine Bombač z Rakeka

One Comment leave one →
 1. Matjaž Bombač permalink
  28. 11. 2017 21:44

  Drugi z leve, ki sedi poleg Tavčarja, je Janko Vivoda.

Dodajte komentar

%d bloggers like this: