Skip to content

1938 Rakek – Smučarski tečaj I.

9. 01. 2018

Kot je razbrati iz dnevnega časopisja tridesetih let prejšnjega stoletja, so bili božično-novoletni smučarski tečaji in tekmovanja na Rakeku tradicija. Po slalomski tekmi 1. januarja 1938 so se rakovški smučarji slikali pri Drlakovih.

Božično-novoletne smučarske tečaje je prirejal SK Javornik. Smučarski tečaj se je začel 26. decembra 1937, vodil ga je Tone Jelec iz Ljubljane. Udeležilo se ga je dvanajst tečajnikov. Število pa ne zajema tistih, ki niso bili člani kluba. Po zaključku tečaja, 2. januarja 1938, je bila tekma za mladince in naraščajnike in se je je udeležilo 14 tekmovalcev.

Upravni odbor je 22. januarja 1938 pregledal poročila o božičnem smučarskem tečaju in prvojanuarski tekmi. Tečaj je prinesel izgubo, ki so jo pokrili iz sredstev šahovske sekcije. Seveda. Šahisti ne potrebujejo nikakršne opreme. Le pamet.

Pri najboljši volji …
 … ne morem razporediti imen.
Lepo so zapisana imena, rada to vidim, samo jih je več, kot oseb na sliki pa mi jih nikakor ni uspelo določiti posameznikom.

Slovarček:

  • SK: sportski klub, takratno ime

Viri:

  • Urbar, B. Začetki nogometa in športne dejavnosti med Javorniki in Slivnico 1926-1955. Rakek: Nogometni klub Rakek, 2017.
  • dlib.si

Kraj: Rakek
Datum: 1. januar 1938
Avtor: neznan
Zbirka: Lenka Gabrenja
Skenirano: 26. 7. 2016
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: