Skip to content

1934 Dobec – Gabrovška jama

20. 04. 2018

Gabrovško jamo v Dobcu pri Cerknici so odkrili 2. septembra 1934 in podjetni fotograf Fotostudia »Mara« iz Logatca je obiskovalce v njej fotografiral kmalu zatem, da so jo lahko poslali kot novoletno voščilo že konec decembra in se z obiskom v novoodkriti jami tudi pohvalili. V katastru jam je kot datum odkritja vpisan 4. avgust 1935. Verjetnejši je podatek na razglednici.

Jama se nahaja v Fežnarjevem talu in jo zato imenujejo tudi Fežnarjeva. Vhod vanjo je skozi kvadratni meter širok jašek, ki se po sedmih metrih globine razširi v dvorano, od tu naprej spet vodi rov, ki se konča v manjši dvorani s stebrom, imenovanim Mogotec. Zna biti ta na sliki levo. Od tu je rov še v tretjo dvorano, kjer sta dve brezni. Od tu naprej vodi odprtina strmo navzdol na eno stran, njen drugi krak pa na nasprotni strani doseže najnižjo točko jame. Zelo preprosto povzeto po zapisniku jamskih raziskovalcev.

Jamo so leta 1985 raziskovali Leon Drame, Dušan Arko in Jože Arko in ugotovili, da je verjetno ostanek kakšnega vodotoka, saj so na najnižjem delu jame slišali tok vode. Iz jame je vel topel zrak in je imela številne male prebivalce, med katerimi je tudi drobnovratnik, 8 – 11 mm velik hrošč, ki se prehranjuje z organskimi ostanki, ki jih najde v jami in je torej jamski mrhovinar in jamski podkovnjak, ki je najmanjši evropski podkovnjak. Zapisali so še, da so domačini jamo med obema vojnama uredili za turistične obiske.

Jama je odprta za oglede pod vodstvom, vhod je zaklenjen, ključ hrani lastnik zemljišča.

Podatek o odkritju jame me je zelo razveselil. Razglednica je potovala v Cerknico, žal pa ne vemo, od kod, če je bila sploh poslana.

Viri:

Kraj: Gabrovška jama, Dobec
Datum: 31. december 1934
Avtor: Foto Mara, Logatec
Zbirka: Vojko Harmel
Skenirano: 8. 11. 2011
Oblika: razglednica

Dodajte komentar

%d