Skip to content

1935 Rakek – Ob gostilni

4. 09. 2018

Ivana in Martin Puntar, lastnika gostilne
»Pr’ mostu« sta bila spoštovana in pomembna človeka, dejavna v rakovški skupnosti. Zato ne preseneča, da so se pri njima zbirali tudi pomembni možje takratnega obmejnega Rakeka – politiki, cariniki, žandarji, trgovci z lesom in tudi vsi ostali krajani. Ob kakšnem dogodku je nastala slika, ne vemo in tudi letnico nastanka sem predvidevala.

Ko sem brskala po starih časopisih, da bi našla podatke o tem očitno pomembnem dogodku, sem našla zapis, ki me je presenetil, saj vse do njegovega odkritja nisem vedela, da je kaj takega obstajalo. Zapis se nanaša na pravnomočno odločbo sreskega sodišča v Ložu, s katero so A. P. z Babnega polja prepovedali zahajati v gostilno za dobo enega leta z grožnjo, da bo, kdor bi mu postregel s pijačo, kaznovan z zaporom do šest mesecev in z denarno kaznijo do 5000 din. Zdelo se mi je zelo, zelo zanimivo in sem raziskovala dalje. Veliko novega sem izvedela in prišla do zaključka, da niso bile le metode dr. Ruglja inovativne, so poznali restriktivne metode že prej. Joj, kako pametna bom umrla! A ni škoda?!

Uredba o izvrševanju očuvalnih odredb je bila sprejeta leta 1930. Univerzitetni profesor Aleksander Maklecov pa je v članku »Očuvalne odredbe v sistemu modernega prava« leta 1932 natančno popisal, kaj so, kdaj in kako se uporabljajo in njihov namen. Uredba je razdelila očuvalne odredbe v dve skupini: tiste, ki se izvajajo v posebnih zavodih in so bile določene v 51. in 54. členu kazenskega zakonika in druge, kot so prepoved zahajanja v gostilne, zaščitni nadzor, izgon, prepoved izvrševanja poklica ali obrti vse z namenom zaščite družbe, da se osebe, zoper katere so bile odrejene, odvrnejo od nadaljnjih kaznivih dejanj in se privadijo na običajno in pošteno življenje.

Univerzitetni profesor Aleksander Maklecov se je rodil v Ukrajini, diplomiral v Harkovu z odliko opravil izpite za magistra kazenskega prava in bil imenovan za docenta kazenskega prava na univerzi v Harkovu. Služboval je tudi v Beogradu, Pragi in od leta 1930 v Ljubljani, kjer je leta 1948 umrl.

Viri:

  • Univ. prof. Aleksander Maklecov. Očuvalne odredbe v sistemu modernega prava. Slovenski Pravnik. Leto XLVI, številka 3 – 4, Ljubljana, aprila 1932.
  • Univ. prof. Aleksander Maklecov. Očuvalne odredbe v sistemu modernega prava. Slovenski Pravnik. Leto XLVI, številka 9 – 10, Ljubljana, oktobra 1932.
  • Uradni list kraljevske banske uprave Dravske banovine, letnik I, številka 28, v Ljubljani, dne 6. februarja 1930.
  • http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi343178/

Kraj: Rakek
Datum: 1935
Avtor: neznan
Zbirka: Marta Mele
Skenirano: 5. 3. 2017
Oblika: fotografija

Dodajte komentar

%d bloggers like this: