Skip to content

1992 Slovenija – Tolarji

26. 09. 2018

O projektu slovenskega denarja se je začelo konkretneje govoriti marca 1991. Arhitektka Metka Turk je pripravila predloge oseb, ki naj bi bile upodobljene na bankovcih in jih poslala Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Le-ta se je s predlogi strinjala. Kot se spomnimo, ali pa tudi ne, so bili na bankovcih upodobljeni Primož Trubar, Janez Vajkard Valvazor, Jurij Vega, Rihard Jakopič, Jakob Petelin Gallus, Jože Plečnik, France Prešeren, Ivana Kobilca in Ivan Cankar. Predlaganih je bilo več znamenitih mož, zmagali so našteti in ena ženska – po protestih. Za izdelavo osnutkov bankovcev in kovancev je bil junija 1991 razpisan natečaj.

V zvezi z imenom je bila delovna skupina enotna, da naziv »lipa« ne pride v poštev. Da bi pridobili ustrezno ime, so navezali stike s slavisti, zgodovinarji in Studiem marketing. Predlogov je bilo kar nekaj: slovenski dinar, lipa, klas z zrni, alpin, lent, grad, zlat, jur, tolar, stot, sloven. Vemo, kateri je zmagal, predlagatelj pa je bil dr. Andrej Rant, predsednik Numizmatičnega društva in sodni izvedenec za numizmatiko. Zmagovalec natečaja za grafično oblikovanje bankovcev pa je bil Miljenko Licul s svojo skupino.

Ob koncu prve polovice januarja 1992 je delovna skupina poslala v tiskarno originalne risbe za petdesetak in stotak in napovedala sliko Prešerna za tisočak. 19. maja istega leta so prve osnutke predstavili javnosti, nakar je ostro protestirala Slovenska ženska zveza, ker na bankovcih ni bilo nobene ženske. Za njimi so se s kritikami opogumili še nekateri mediji: Mladina: »Ne le, da znanih Slovenk ni na novih slovenskih bankovcih, še svojo ulico ima redkokatera.«; Revija Jana: »Novi denar – moški udar, Slovenke brez tolarja.«

Mesec za tem je Slovenska ženska zveza poslala pobudo, da se za ženski lik na tolarju izbere Ivana Kobilca. Bila je bankovcu za 5000 tolarjev. In ko se je kasneje na bankovcu za 10.000 tolarjev pojavil Ivan Cankar, so se moški po gostilnah pritoževali, da je »spet en moški vreden dve ženski«. Vsem ni mogoče nikoli ustreči.

Tolarji so bili v uporabi do konca leta 2006. S prvim januarjem naslednjega leta pa smo začeli uporabljati slovenske evre.

Viri:

  • Majce, J. Slovenski denar. Ljubljana: Banka Slovenije, Slovenska 35, Ljubljana, 8. 10 2001.

Kraj: Slovenija
Datum: 1992
Avtor: Narodna banka Slovenije
Zbirka: Branka Kužnik
Skenirano: 4. 3. 2015
Oblika: bankovci

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: