Skip to content

1976 Rakek – Pred upravo podjetja Škocjan

2. 02. 2019

Posnetek zaposlenih na upravi Trgovskega podjetja Škocjan Rakek na podestu pred vhodom v prostore uprave je nastal leta 1976.
Po vsej verjetnosti so se pravkar vrnili iz malice v gostilni pri Hermini, pa so se postavili še pred objektiv, takrat znanega, danes že pozabljenega fotografa.

Trgovsko podjetje Škocjan Rakek je bilo ustanovljeno 1. julija 1954. Takrat je imelo le dve poslovalnici na Rakeku in Planini. Poslovodja prodajalne na Rakeku je bil Bogo Modic, ki je bil obenem tudi upravnik podjetja.Vseh zaposlenih je bilo le 7. Leta 1956 je podjetje dobilo še dve poslovalnici: Begunje pri Cerknici in Grahovo, število zaposlenih je naraslo na 13, upravnik je postal Jože Zalar. Večjo reorganizacijo trgovine in razširitev je podjetje opravilo leta 1958, v letu, ko je bil za direktorja imenovan Tone Gornik. Poleg Trgovskega podjetja Škocjan so se s trgovino ukvarjale tudi kmetijske zadruge. Ker v razdrobljeni trgovini ni bilo videti napredka, se je na podlagi stališča Občinskega ljudskega odbora Cerknica k Trgovskemu podjetju Škocjan Rakek pripojilo še 17 prodajaln kmetijskih zadrug. Še zanimivost: v trgovini v Domiceljevi hiši na Rakeku je začela z delom prva samopostrežna trgovina, kar je pomenilo pravo revolucijo.

Delavski svet podjetja Škocjan je leta 1966 sklenil, da se razširi dejavnost še na gostinstvo.

Leta so tekla, prihajali so časi integracij in povezav. Leta 1972 je Trgovsko-gostinsko podjetje Škocjan izdelalo program za integracijo s podjetjem Mercator Ljubljana. Občina Cerknica je s svojimi političnimi strukturami nasprotovala integraciji z Mercatorjem in izdelan je bil nov program: povezali naj bi se s Postojno; trgovski del s Trgovskim podjetjem Nanos Postojna, gostinski del pa s Turistično-hotelskim podjetjem Jama Postojna. To se je v začetku leta 1973 tudi zgodilo.

Od leve:

  • Magda Drole,
  • Ema Debevc,
  • Momo Vukičević, direktor podjetja,
  • Ivanka Telič,
  • Hermina Urh,
  • Marija Perko in
  • Magda Pelan.

Viri:

  • Tone Gornik
  • Marija Perko

Kraj: Rakek
Datum: 1976
Avtor: neznan
Zbirka: Marija Perko
Skenirano: 21. 11. 2018
Oblika: fotografija

Dodajte komentar

%d bloggers like this: