Skip to content

1890 Postojna – Andrej z Viktorjem

17. 02. 2019

Na sliki je Andrej ml. s sinčkom Viktorjem na kolenu. Andrej ml. je bil dvojček mojega pradeda Maksa Lavrenčiča. Fotografijo je posnel Maks Šeber ml. v svojem ateljeju v Postojni. Letnica nastanka fotografije 1890 je zgolj ocenjena glede na znane podatke. Andrej ml. ima na sliki okrog trideset let, sin Viktor pa je še majhen otrok.

Sklepam, da je Andrej ml. živel s svojo družinico v Št. Petru na Notranjskem (danes Pivka), v Postojni se je dal le fotografirati.

O Andreju ml. in sinu Viktorju ne vem skoraj ničesar. Iz osmrtnice, nalepljene na zadnji strani fotografije, je razvidno, da je bil Andrej ml. gostilničar v Št. Petru na Notranjskem. V času nastanka fotografije je bil Št. Peter “majhna in čedna vas”, kot so zapisali učitelji tistega časa. Imela je dvainpetdeset hišnih številk in dvesto sedemdeset prebivalcev. Ljudje so se tu večinoma ukvarjali s kmetijstvom in živinorejo, vendar si niso mogli zaslužiti za potrebni vsakdanji kruh, zato so bili primorani poiskati postranske zaslužke. Veliko jih je šlo vsako leto na Hrvaško, kjer so si kot drvarji služili kruh. Prihranjeni denar so pošiljali ali pa sami prinesli domov svojim družinam. Navedimo še odlomek iz tistih časov:

“Posebno velika dobrota in korist za tukajšnje ljudstvo je parna žaga gg. Medice & Križaja, ki je bila leta 1884 po najnovejšem načinu izdelana. Ljudstvo zasluži si s prevažanjem in dovažanjem lesa pri tej žagi mnogo denarja.

Tukajšnje ljudstvo je jako pohlevno in nepopačeno. O pretepih, pobojih itd. se nikdar nič ne čuje. Tudi žganjepitju ni nič vdano.

Jezik ljudstva je dokaj pravilen; le sem ter tje se umešava kaka laška beseda.” [1]

Andrej ml. pa je bil gostilničar in posestnik v tej vasi, ki je imela v svoji zgodovini več imen. Učitelji [1] so trdili, da je “bila važna le radi velike železnične postaje“, okrog kolodvora se je prav lepo razvijala, zato je bila “skoraj najlepša vas v Postojinskem okraji“. Gostilničarjem ponavadi ni šlo slabo, kako pa je šlo Andreju ml., ne vem. Lahko da je imel kar precejšnje skrbi, saj tura na obrazu menda ne dobimo zaradi mirnega in brezskrbnega življenja. Andrej ml. ga je dobil na licu, zanj je bil usoden [2]. V tistih časih ni bilo antibiotikov, verjetno so obstajali kirurški posegi, sepsa pa je bila velik problem.

Tudi jaz sem pred leti občutil, kako je to neprijetno. Nekega jutra se nisem spoznal v ogledalu. Tur se mi je razvil na desnem licu, čez noč je zatekel ves obraz. Začeli so me zdraviti z antibiotiki, kmalu zatem so mi nadlogo izrezali v splošni anesteziji. Za spomin mi je ostala brazgotinica na desnem licu. Je komaj vidna, saj se izgubi med z leti pridobljenimi gubami. Andrej ml. pa je ni tako poceni odnesel, tur na licu ga je stal življenja.

Iz časopisa izrezana osmrtnica, nalepljena na hrbtni strani fotografije, sporoča, kako mlad je moral umreti Andrej. Ni dopolnil niti osemintrideset let. Zapustil je ženo Amalijo in sina Viktorja.

Njegovo osmrtnico so objavili v časopisu SLOVENSKI NAROD v petek, dne 21. julija 1899.

Slovarček:

  • žganjepitje: pitje žganja
  • tje: tja
  • umešavati: vmešavati
  • železnična postaja: železniška postaja
  • Postojinski okraj: Postojnski okraj

Viri:

  • Ivan Lavrenčič (fotografija z osmrtnico)
  • [1] Postojinsko okrajno glavarstvo, zemljepisni in zgodovinski opis, Postojina 1889 – http://www.dlib.si
  • [2] Ustno pričevanje profesorice umetnostne zgodovine Tatjane Milavec, roj. Šapla, pravnukinje Andreja Lavrenčiča st.

Kraj: Postojna
Datum: okrog leta 1890
Avtor: M. Šeber
Zbirka: Janez Lavrenčič
Skenirano: 18. 11. 2015
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: