Skip to content

1895 Rakek – Vino in pivo na šolskih veselicah in slavjih

2. 04. 2019

Proti koncu devetnajstega stoletja so se pojavile prve razglednice Rakeka in Rakovega Škocjana. Z njimi so se po svetu – na Rakeku in okolici so se vsako leto vršile vojaške vaje – širila vest o čudovitih kraških znamenitostih v dolini reke Rak. In v tem lepem kotičku sta šoli z Unca in Rakeka prirejali šolske veselice, tja so vodili otroke na šolske izlete, da so občudovali nenavadne kraške pojave.

Marsikatera hoja, gozdna parcela ali njiva je stekla po grlu “žejnega” kmetiča. Nesreče, slabe letine, visoki davki, ki jih je spremljal alkohol, so spravili na boben veliko kmetij. Gostilne so cvetele. Ne le na veselicah in zabavah za odrasle, tudi na otroških veselicah in praznovanjih se je točilo vino in pivo, in to šolskim otrokom ob prisotnost in z “žegnom” učiteljev, staršev otrok in šolskih ljubiteljev in donatorjev. Zanimivi so pogledi v šolske kronike v obdobju Avstrije. Ob tem sem se spomnil, kako so nam v JLA, ob državnih praznikih, namenili čašo ali dve vina.

V kroniki ljudske šole Unec za šolsko leto 1878/79 je zabeleženo, kako so učenci, učitelji in starši proslavili 25-letnico poroke cesarja Franca Jožefa in cesarice Elizabete. Poglejmo si nekaj zanimivosti s tega slavnostnega dogodka dne 24. 4. 1879:

Svitli knez Hugo Windischgrätz je o priliki te slovesnosti tudi povabil tukajšno šolsko mladež v bližnji Škocjan na Podbojev laz in ondi po gosp. Franc Melliwu gozdarju blagoslovil podeliti otrokom kruha in vina. Gospod učitelj jim je pa razdelil listke v spomin srebrne poroke Nju. c. kr. Veličanstva, katere je tukajšni krajni šolski svet za to slovesnost nakupil. Velecenjeni gospod Emanuel Benz, nadgozdar je v spomin srebrne poroke Nju. c. kr. apostolskih Veličanstev vsadil na tem prostoru 5 lip in u sredi postavil kemeniti spominek na prvi strani z nemškim napisom… Na drugi strani piše slovensko: V spomin srebrne poroke Nju. cesarsko kraljevih apostolskih Veličanstev Franca Josipa I. in cesarice Elizabete. 24. april 1879.

Šolska kronika Unec 1885/86:

31. 7. 1886 bil je sklep šolskega leta z sv. mašo potem so se otrokom v šoli naznanila razdelila in ko so po sklepnem govoru gospoda nadučitelja še cesarsko pesem zapeli razšli so se v veseli nadi, da se popoldne zopet snidejo. Popoldne o 2 ure zbere se zopet šolska mladina v šolskih prostorih, da se napravi k veselici v Škocjan. V lepem redu korakali so proti omenjenemu kraju s šolsko zastavo na čelu. Ko dospejo na dotični kraj samega veselja zakličejo trikrat “Živjo!” Po kratkem odpočitku so otroci kaj dobro deklamovali, prepevali vesele pesmice in igrali igre telovadske.

Nadučitelj Ivan Poženel je v kroniki zabeležil tudi zahvalo, ki jo je poslal dobrotnikom šole:

Prijatelji omike in izobraženosti napravili so v 31. dan julija šolsko veselico v obče znanem Škocjanu. Otroci so bili jako dobro pogoščeni z mesom, kruhom in vinom. Radovali in dobro zabavali so se dobrotniki, stariši in drugi šolski prijatelji s šolsko mladino vred do mraka, da je bilo le veselje gledati to veselo družbico. Podpisani se torej v imenu premile šolske mladine prav toplo zahvaljuje vsem onem častitim šolskim prijateljem, ki so k tej prelepej veselici kaj pripomogli. Slava!

Na Uncu 5. dan avgusta 1886. Ivan Poženel.

Pa poglejmo še v kroniko šole na Rakeku. Ob zaključku šolskega leta 1888/89 je rakovška šola nameravala prirediti šolsko veselico v naravi. Zagodlo jim je vreme, tako so konec šolskega leta 28. julija 1889 proslavili kar v šoli. Takole je med drugim zabeleženo v šolski kroniki:

Nato so razdelile otrokom gospe Lavričeve gospice Georgina, Adela in domača učiteljica gdč. Fani Zemme vsakemu svojo porcijo sira, salame, potice in žemljo veliko a 4 kr. in nato kozarec vina. Gospoda se je pa v g. nadučiteljevih prostorih zbrala za južino kar si je kateremu izljubilo, to je: sira, salame, pršuta, potice, žemelj, piva, vina tudi s kislo vodo. Tukaj je bil otrokom postavljen prazen sodček na katerem so deklamovali, in za to dobil vsakteri pest rožičev.

Iz kronike šole Rakek:

 Dne 8. junija 1907 popoldne imela je šolska mladina obeh razredov izlet v Škocjan pri Rakeku. Otroci so si ogledali Škocjanske jame in so bili pogoščeni s češnjami, sirom, svinjetino, vinom in kruhom. Otroci so prav lepo peli razne šolske pesmice in pogostitve radovali pri otroških igrah. Potrebni denar za pogoščenje šolske mladine je nabral od blagih ljudi gospod predsednik Makso Domicelj.

Pa so prišli novi časi, nastala je nova država Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev in z njo novi običaji. Na šolskih veselicah in proslavah otroci niso več dobivali vina in piva, deležni pa so bili pouka o škodljivosti alkohola.

Tole lahko preberemo v kroniki šole Rakek:

Glasom odloka viš. šol. sveta v Ljubljani z dne 10. 4. 1922 št. 6856 je imel na dan sv. Cirila in Metoda 24. maja 1922 nadučitelj Schuller v šoli za šol. otroke protialkoholno predavanje.

Dopisnica, ki ni bila odposlana, je bila natisnjena med letom 1895-1900.

Viri:

  • Šolska kronika Rakek
  • Šolska kronika Unec

Kraj: Rakek, Rakov Škocjan
Datum: konec 19. stoletja
Avtor: neznan
Zbirka: Notranjski muzej Postojna
Skenirano: 4. 10. 2014
Oblika: razglednica

No comments yet

Dodajte komentar

%d