Skip to content

1959 Rakek – Harmonikarski orkester glasbene šole

29. 01. 2020

Slika je nastala na peronu Železniške postaje Rakek. Iz moje Kontrolne knjižice, v katero so se vpisovale vaje do naslednje učne ure, je razvidno, da je bil javni nastop gojencev Glasbene šole
26. 6. 1959. Harmonikarski orkester je vodila Renata Rebolj. V njem so bili vključeni harmonikarji iz vse takratne občine.

Sam sem začel obiskovati »Nižjo glasbeno šolo« na Rakeku v šolskem letu 1956/57 oddelek harmonika. Harmoniko je poučeval Viktor Žnidaršič. Nauk o glasbi pa je poučevala Boža Brecelj. Staro harmoniko znamke Meinel&Herold mi je nabavil učitelj Viktor Žnidaršič iz Maribora, jo dal popraviti in izdelati ličen kovček. Pri njem sem začel prve korake v svet harmonike. Naslednja učiteljica je bila Renata Rebolj. Bila je stroga, vendar pravična do nas, ki smo vedno našli izgovor o svojem neznanju »dolgočasnih« vaj. Želeli smo igrati le Avsenike. S sosedom Jadranom sva večkrat imela medsebojne harmonikarske dvoboje izpred domačih hiš v igranju Avsenikovih skladb. Najbolj popularne v tistem času so bile Na Roblek, Na Golici, Rezka in Tam, kjer murke cveto. Popularne pa so bile tudi partizanske pesmi in koračnice.

Začetki glasbene šole na Rakeku.
V občini Cerknica se je glasbeno izobraževanje mladih najprej začelo na Rakeku. V okviru Društva prijateljev mladine je potekalo že nekaj let pred uradno ustanovitvijo glasbene šole. Število učencev, ki bi se želeli učiti igranja na instrument, je močno naraščalo. Društvo samo ni več zmoglo skrbeti za organizacijo pouka. Tako je Občinski ljudski odbor Cerknica 05. 04. 1958 sprejel Odločbo o ustanovitvi nižje glasbene šole. Za vztrajnost in prizadevnost, da je do ustanovitve prišlo, se lahko zahvalimo: Ivanki Meden, Ivanki Rogelj, Ivi Šušteršič, Danici Vrabec, Viktorju Žnidaršiču in Romanu Gorjanu. Omenjeni so v okviru Društva prijateljev mladine na Rakeku bili glavni pobudniki za ustanovitev glasbene šole. Glasbena šola se je imenovala Nižja glasbena šola Rakek. V odločbi je bilo zapisano, da je sedež na Rakeku. Šola je s tem imenom delovala dobra štiri leta.

Na Rakek so se vozili tudi učenci iz Logatca. Tako sta 9. maja 1963 Občinski ljudski odbor Cerknica in Občinski ljudski odbor Logatec ustanovila medobčinski zavod za glasbeno vzgojo za občini Cerknica in Logatec. Na pobudo takratnega ravnatelja Mirka Rebolja se je zavod poimenoval po izjemni glasbeni osebnosti Franu Gerbiču, ki je bil rojen v Cerknici. Vendar je bilo delovanje tega zavoda kratko. Tako je bil 20. 12. 1966 Notranjski zavod za glasbeno vzgojo Fran Gerbič, sedež Rakek ukinjen. Na območju občine Cerknica je šola nadaljevala s svojim poslanstvom. Po novem se je imenovala Glasbena šola Frana Gerbiča, sedež Rakek.

V naslednjih letih delovanja šole je bilo s strani ravnatelja večkrat predlagano, da bi se sedež šole preselil v Cerknico, ker je bil ta oddelek po številu učencev najmočnejši; pa tudi Fran Gerbič, po katerem nosi šola ime, je bil rojen v Cerknici. Iz tega gledišča bi bilo bolj logično, da bi bil sedež šole v Cerknici, saj so bile tudi vse institucije, s katerimi je glasbena šola poslovala, v Cerknici. Pobudo je podprla tudi občina. Zataknilo pa se je pri Rakovčanih, ki se s tem niso strinjali. Glede na to, da so bili oni glavni pobudniki za odprtje glasbene šole, so zahtevali, da sedež ostane na Rakeku. Tako je do spremembe sedeža prišlo šele 14. januarja 1987. Pa tudi takrat ni šlo prav gladko. Zato je občina postavila pogoj, da se z dodelitvijo novih prostorov v Cerknici prenese tudi sedež šole. Od takrat in vse do današnjih dni je sedež šole v Cerknici in se imenuje Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica, Partizanska 9.

Stojijo od leve:

 • Miro Gornik,
 • Dušan Žust,
 • Mira Vidrih,
 • Janez Žnidaršič,
 • Miroslav Juvančič,
 • za njim Janez Korošec.

Sedijo od leve:

 • Anica Vidrih,
 • Metka Bombač,
 • Sašo Kavčič.

Kleči:

 • (neznan) Zvonko Mele1

Stojijo od leve:

 • Vasja Šega,
 • Janja Romac,
 • Jadran Uršič,
 • Sečko Rihly,
 • pred njim Ljuba Štrukelj,
 • Ivo Buljevič, za njim
 • učiteljica Renata Rebolj.

Sedijo od leve:

 • Miša Buljevič,
 • (neznan) Jože Drenik1,
 • Lidija Štrukelj.

Klečita od leve:

 • Laura Urbas,
 • Janko Ponikvar.
Le skop podatek meni podoben.
Datum je bil potrjen iz Kontrolne knjižice.

1 Dopolnjeno 31. 1. 2020 s podatki, ki so jih v komentarju prispevali bralci.

Viri:

 • Glasbena šola Cerknica/Zgodovina
 • Anica Truden, prepoznava harmonikarjev

Kraj: Rakek
Datum: 26. 6. 1956
Avtor: neznan
Zbirka: Miroslav Juvančič
Skenirano: 7. 1. 2020
Oblika: fotografija

2 komentarja leave one →
 1. Anonimno permalink
  29. 01. 2020 12:52

  Zdi se mi ,da v prvi vrsti kleči Zvonko Mele, poleg Miša Buljeviča pa je Jože Drenik.Oba nepoznana sta izCerknice.

Trackbacks

 1. 1966 Cerknica – Žabe | Stare slike

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: