Skip to content

1877 Lož — 400-letnica

27. 09. 2020

Lož se prvič omenja leta 1220. Pod tem imenom so šteli grad, gradu pripadajočo posest, pražupnijo in seveda samo vasico, ki je leta 1341 postala trg, Staremu trgu pa so bile odvzete tržne pravice.

Kljub obzidju, ki je bilo okrog Loža, so leta 1476 Turki Lož požgali. Zato je avstrijski cesar Friderik še istega leta trg povzdignil v mesto in mu dodelil kar precej pravic.

Nekatere od dodeljenih pravic so naslednje:

  • samostojno so izbirali mestni svet,
  • samostojno so izbirali sodnika,
  • ribolov na Cerkniškem jezeru in v vseh sosednjih vodah,
  • dobili so mitnico,
  • pravico do sejma,
  • lasten grb in pečat.

Nad Ložem so razvaline gradu iz 12. stoletja. Grad so imenovali Pusti grad. O gradu ni prav veliko podatkov. Prvič je omenjen leta 1244 pod imenom castrum Los. Znanih je nekaj njegovih lastnikov, kot so: Herbord, Albert in Walchon, grofje Vovbrški, Ortenburžani, goriški grofje, grofje Celjski, Habsburžani in knezi Eggenbergi.

Loška cerkev je posvečena svetemu Petru.

Po letu 1945 je Lož izgubil mestne pravice. Ponovno je postal vas. Ložani so navezani na Stari trg, saj je tam sedež občine, zdravstveni dom, lekarna, šola, trgovine in fara.

Je pa v Ložu podjetje Kovinoplastika Lož, ki daje kruh neštetim ljudem v Loški dolini in od drugod; tudi meni ga je dajala. Bil sem njen štipendist in celo delovno dobo zaposlen v njej.

Viri:

  • Drago Kolenc: Dober dan, Krpanova dežela. Postojna, 2006.

Kraj: Lož
Datum: 1877
Avtor: neznan
Zbirka: Emil Kandare
Skenirano: 11. 7. 2017
Oblika: tiskovina nalepljena na karton

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: