Skip to content

Stari trg 1966/1967 – 8. razred

22. 07. 2021

Fotografija je nastala ob zaključku šolskega leta 1966/67 pred starotrško trafiko, ki je stala med takratno osnovno šolo in krajevno skupnostjo in je že dolga leta ni več. Prostor med šolskim dvoriščem in športnim igriščem je ločila betonska škarpa. Ob tej škarpi so postavili klopi, na katerih sedijo razredni učitelji. Na sliki manjkata učiteljica slovenščine Marija Avsec in njena hči, učenka Maja, ki sta imeli tega dne opravek v Ljubljani. Za učitelji so se postavile deklice, nad škarpo pa stojijo dečki. Osemletko je zaključilo 35 učencev. Veliko jih je nadaljevalo šolanje (srednja, poklicna šola), nekaj pa se jih je zaposlilo v tovarnah (Kovinoplastika, Gaber, Žagalnica Marof). Levo od trafike je bila OŠ, zadaj je viden gornji del stavbe s stanovanji, spodaj pa so bile trgovine in lekarna. Stavbe desno danes ni več, takrat pa so bili tu prostori krajevne skupnosti, matični urad, frizerski salon Zupanc, knjižnica in stanovanja. Fotograf pa je stal na takratnem športnem igrišču, kjer je danes parkirišče.

Njihova razredničarka je bila učiteljica zgodovine in zemljepisa Nada Mercina. Ker je šla med šolskim letom na porodniški dopust, jo je nadomeščal njen mož in ravnatelj Emil Mercina. Ti učenci so bili v Dolini prva generacija, ki je vpeljala valeto in z njihovimi glasovi je prvič po šoli in v kraju zadonela pesem ŠOLA ODIJO. Za valeto jih je animirala učiteljica – začetnica Marija Levec, domačinka iz Bajerja, ki je takrat poučevala peti razred na OŠ Stari trg. Pri delu je bila učinkovita, inovativna in dosledna. V TVD Partizanu je organizirala in s pomočjo sodelavcev uredila razstavo lepo urejenih zvezkov ter ustvarjalnih likovnih in tehničnih izdelkov. Po enem letu službovanja je šla študirat knjižničarstvo in se kot knjižničarka zaposlila v UKC – ju Ljubljana.

Ker so imeli učenci za sprejem v srednjo šolo sprejemne izpite, so jih učitelji še posebej spodbujali in jih opozarjali na snov, ki bi lahko bila na izpitu, da so jo dobro utrdili. Zelo prizadeven je bil učitelj matematike Niko Novak.

Takrat je bil v Starem trgu že dislociran oddelek glasbene šole Frana Gerbiča na Rakeku in precej učencev iz razreda jo je obiskovalo: Marta Grl – klavir, Jože Jurkovič – trobenta, harmonika, Milena Modec – harmonika, Zdenka Žagar – klavir, Maja Avsec – klavir. Jože Jurkovič in Maja Avsec sta s študijem glasbe nadaljevala v srednji šoli.

 • Prva vrsta: Milena Plos in razredni učitelji: Rudi Mlakar (fizika, tehnični pouk), Rozka Berglez (gospodinjstvo, likovni pouk), Jože Truden (športna vzgoja), Nada Mercina (zgodovina, zemljepis).
 • Druga vrsta: Ivanka Baraga, Zdenka Žagar, Vida Poje, Alenka Česnik, Jožica Martinčič, Vlasta Kočevar, Jelka Petrič, Marija Mlakar.
 • Tretja vrsta: Dušan Petrič, Jure Gregorič, Bogdan Tomc, Franc Špeh, Miki Krstič, Jože Jurkovič, Jože Mlakar, Anton Kordiš in Anton Žnidaršič.

 • Prva vrsta: učitelji Emil Mercina (ravnatelj, razrednik), Silva Šepec (angleščina), Niko Novak (matematika), Marija Levec (animatorka za valeto) in učenke Jana Janežič, Irena Židanek, Marica Mlakar, Jožica Troha.
 • Druga vrsta: Stana Sluga, Zlata Kraševec, Milena Modec, Ida Strle, Marta Grl, Nuša Urh.
 • Tretja vrsta: Milan Janež, Vojko Robnik, Miro Žnidaršič, Anton Strle, Anton Baraga in Stanislav Kočevar.
Zapisana so le imena učiteljev. Ko začne pešati spomin, je vsaka besedica dobrodošla.

Slovarček:

 • dislocirati: postaviti, namestiti v drug kraj
 • škarpa: zid med dvema višinama zemljišča za preprečevanje usipanja, drsenja zemlje

Viri:

 • Vlasta Kočevar por. Podobnik
 • Marta Grl por. Škrbec
 • Marija Kocjančič

Kraj: Stari trg
Datum: 1966/1967
Avtor: Jože Žnidaršič st.
Zbirka: Vlasta Podobnik
Skenirano: 16. 6. 2021
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: