Skip to content

1927 Rakek – Ajznponarji

7. 01. 2022

Del železniškega osebja na rakovški železniški postaji se je slikal pred vrtičkom. Pri najboljši volji ne morem ugotoviti, kjer bi ta vrtiček lahko bil. Iz starih razglednic je razvidno, da je bil vrt naprej od železniške postaje v smeri Ljubljana. Če bi slika nastala tam, potem je lokomotiva preblizu. Med tiri in vrtom je bilo vsaj štiri metre prostora. Kakorkoli že, prosti čas med vlaki so si krajšali s prijetnim opravilom in na ta način polepšali okolico postaje.

Leta 1927 je bilo na rakovški postaji poleg šefa še 130 železniških uslužbencev različnih poklicev, poleg njih pa še cariniki in policija. Dne 15. septembra 1927 so železničarji ustanovili svoje društvo Združena zveza železničarjev Jugoslavije, podružnica Rakek. Od 18. aprila 1930 je društvo delovalo z imenom Prometna zveza železničarjev Jugoslavije, skupina Rakek. Dne 4. januarja 1932 pa se je preimenovalo v Pokrajinsko združenje železničarjev, podružnica Rakek. Z delovanjem je prenehalo tri leta kasneje in bilo 23. marca 1935 razpuščeno.

Ta, ki zaliva rože, je poslal sliko Cirilu Vrančiču, šefu postaje državnih železnic v Mursko Soboto. Nekaj železničarjev se je fotografskemu aparatu nastavilo na lokomotivi.
Gospod Anton Petrovič, šef železniške postaje na Rakeku, je prišel na obisk. Svoje šefovanje na Rakeku je pričel leta 1925. Avgusta 1932 so ga premestili v prometno komercialni oddelek železniške direkcije v Ljubljani. Tam je opravljal delo kontrolorja.
»Tako živimo “Fliegende zugfürer”! Orjemo ledino kraško. Uredili smo si z rokami in … lep mali park tako da je še g. Petrovič vesel, ko pride, … pa smo se dali tudi, kot vidite … pod njegovim prisostvom v našem raju. Jaz prilivam, četudi samo vodo. Kedaj bo slavnost … oslobojenja? pridemo … Vaš udani …«

Toliko sem uspela razbrati iz pisanja na zadnji strani slike. Saj je dokaj lična pisava, ampak vsega pa še v lekarni niso znali prebrati pa so navajeni na vse sorte. Razumeti pa je, da jim ni hudega in se imajo fajn.

Približen čas nastanka slike sem ugotovila s pomočjo znamke. Na njej je nihče drug kot kralj Aleksander I., spodaj pa piše Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki je trajala od 1918 do 1929. Sklepati je, da je nastala pred letom 1929. Če pa so bili varčni in so znamke uporabljali še v času Kraljevine Jugoslavije, je lahko nastala tudi kasneje. Velike razlike pa ni.

Slovarček:

  • ajznponar: železničar, delavec pri železnici
  • Fliegende zugfürer: leteči strojevodja

Viri:

  • Jutro: dnevnik za gospodarstvo, prosveto in politiko (07.08.1932), letnik 13, številka 183. URN:NBN:SI:DOC-KOYAG7OO from http://www.dlib.si

Kraj: Rakek
Datum: 1927
Avtor: neznan
Zbirka: Knjižnica Jožeta Udoviča, Cerknica
Skenirano: 24. 9. 2021
Oblika: razglednica

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: