Skip to content

1923 Rakek – Razvitje praporja Orjune

23. 01. 2022

V nedeljo, 8. septembra 1923, so rakovški orjunaši razvili svoj prapor. Slika je nastala na prostoru med železniško postajo in današnjim parkom Zvezda. Že zgodaj je na Rakek prispelo večje število članov vseh nacionalističnih organizacij iz Slovenije. Na postaji so jih pozdravili orjunaši in domače prebivalstvo. Slišali so se streli dobrodošlice. Goste je pozdravil Miha Čop, slovenski alpinist in preporodovec, ki je kot carinik služboval na Rakeku in kasneje v Tržiču. Ob 13. uri se je slovesnost začela. Prapor je razvilo šest belo oblečenih deklic. Blagoslovil ga je prota Dimitrije Janković iz Ljubljane. Prapor je bil poseben. Poleg predpisane oblike in napisov je imel še mrtvaško glavo. Po govorih je nacionalistična mladina formirala povorko in korakala po Rakeku vse do italijanske meje. V njej je bilo 800 orjunašev in šest praporov. Popoldan je bila na Uncu zabava. Igrala je železničarska godba iz Maribora.

Organizacija jugoslovanskih nacionalistov – Orjuna je bila ustanovljena 23. marca 1921 v Splitu. Njeno prvotno ime je bilo Jugoslovanska napredna narodna mladina. Novembra 1922 so sprejeli statut in se preimenovali v Orjuno. Njen namen je bil braniti ogrožene kraje pred italijanskim iredentizmom. Zagovarjali so jugoslovanski unitarizem in centralizem ter nasprotovali internacionalizmu delavskih strank, komunizmu in klerikalizmu. V Ljubljani je bila ustanovljena leta 1922. Ustanovitvi so nasprotovali klerikalci, komunisti, stari liberalci in državne oblasti. Za protikomunistično delovanje so imeli zaslombo v Obznani. Po načinu svojega delovanja se ni prav dosti razlikovala od italijanskih fašistov. Na ozemlju ljubljanske oblasti je bila Orjuna razpuščena leta 1926. V celoti je prenehala (morala) delovati z razglasitvijo diktature 6. januarja 1929.

Dokument je v globinah nekega arhiva in ga bo treba še izbrskati, a na podlagi vseh do sedaj znanih dejstev sklepam, da je bila tudi rakovška Orjuna ustanovljena leta 1922. Tega leta je bila že prva obravnava na sodišču v Cerknici zoper njene člane.

V sredini slike je prota Dimitrije Janković. Orjunaši, ki so sebe imenovali četniki, so oblečeni v uniforme, ki tudi spominjajo na četniške. Odobrilo jih je notranje ministrstvo leta 1923. K uniformi je spadala kapa z državno kokardo, plava srajca, sive hlače s pasom in pas za orožje, ki so si ga nadeli preko ramena. Nekje na sliki se skrivata Josip Kolar – Polačev Pepe in vodja postojnskih orjunašev in praporščak ter odbornik rakovške Orjune Josip Kukec – Pepi.


»Na braniku začasnih mej,
čuvajmo bratje, in bdimo,
kadar pa pride naš dan,
meje krivične razdrimo!«

To rodoljubno »poezijo« najdemo na hrbtni strani razglednice, ki jo je izdala ljubljanska Orjuna leta 1923 prav za omenjeno slovesnost.

Časopis Jutro navaja, da je bilo razvitje praporja v nedeljo. Na razgledici piše 8. september, to pa je bila sobota. Kdo je v zmoti?

Slovarček:

  • preporodovec: slovenski pripadniki gibanja imenovani po mesečniku Preporod. Preporodovci so bili člani mladinskega prevratniškega gibanja, zbrani okoli mesečnika Preporod. Mesečnik je izhajal od 1. novembra 1912 do 25. junija 1913.
  • prota: pravoslavni duhovnik
  • iredentizem: politično gibanje za priključitev ozemlja z narodno manjšino k matični državi
  • internacionalizem: politična smer, ki si prizadeva za sodelovanje med narodi, državami na osnovi priznanja neodvisnosti in enakopravnosti; proletarski internacionalizem, ki si prizadeva za solidarnost delavcev vseh dežel
  • obznana – vladna uredba iz leta 1920, ki prepoveduje delovanje Komunistične partije Jugoslavije

Viri:

Kraj: Rakek
Datum: 8. september 1923
Avtor: neznan
Zbirka: Knjižnica Jožeta Udoviča, Cerknica
Skenirano: 24. 9. 2021
Oblika: razglednica

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: