Skip to content

1943 Rakek – Najemni pogodbi

15. 06. 2022

Dvajsetega aprila 1943 je bila sklenjena pogodba o najemu stanovanja med Občino Rakek, ki jo je zastopal izredni komisar Leopold Mihevc, in komando Postaje kraljevih karabinjerjev na Rakeku. Predmet pogodbe je bila hiša na Rakeku št. 218 (carinarnica), ki je imela 12 sob in 10 postranskih prostorov. Najemna pogodba je bila sklenjena za čas od 1. januarja 1943 do 31. decembra 1943 z možnostjo vsakoletne obnovitve. Letna najemnina je znašala 12.000 lir.

Spodaj je z datirko odtisnjen datum podpisa pogodbe. V veljavo je stopila šele, ko jo je odobril Visoki komisar. Ta je pogodbo podpisal 20. julija 1943. Zanimiv je zapis datuma 20-VII-1943-XXI. XXI pomeni enaindvajseto leto od prihoda fašistov na oblast. Ko so fašisti leta 1922 prevzeli oblast, so pričeli šteti svoja leta in so na koncu datuma dodali še rimsko številko, ki je beležila leto od 1922 dalje.

Pogodbe niso podaljšali, ker so prej odšli tja, od koder so prišli. Devetega septembra so italijanski vojaki zbežali domov.

Italijani so imeli tudi mule, ki so bile zelo značajne, torej trmaste. Ko so se umikali, so na voz naložili municijo in zapregli mulo. Le-ta se ni nikamor premaknila. Prepričevali so jo s tepežem, pa tudi ni pomagalo. Potem so ji na glavo poveznili vrečo, a se ravno tako ni premaknila. Nazadnje so ji pod trebuhom zakurili. Mula se je premaknila le toliko, da je bil ogenj pod vozom z municijo. Italijanom ni preostalo drugega, kot da so zelo hitro razložili municijo z voza.

Občina Rakek je oddala v najem hišo številka 218. To so prostori nekdanje carinarnice in povojnega Okrajnega sodišča. Še kasneje je bilo tam sodišče. V »Podrobnih določbah najemne pogodbe« je natančno zapisana tudi zemljiškoknjižna številka stavbe, število sob in pomožnih prostorov. Natančneje je določeno, da je mesečna najemnina tisoč lir na mesec oziroma 12.000 lir na leto, da ne bi kdo narobe razumel.

Viri:

  • ZAL Ljubljana, CER-10, KLO Rakek
  • Gantar, I. Rakek. Ljubljana: Založba Mladika, 2005.

Kraj: Rakek
Datum: 1943
Avtor: Leopold Mihevc, izredni komisar in Gesuino Pirat, komandant karabinjerske postaje
Zbirka: Ivanka Gantar
Skenirano: 26. 9. 2021
Oblika: 2 dokumenta

No comments yet

Dodajte komentar

%d