Skip to content

1957 Rakek – Avto-moto zveza Slovenije

18. 02. 2023


Na sliki vidimo sprednjo in zadnjo stran izkaznice člana Avto-moto zveze Jugoslavije. Član je bil Franc Albreht st.. Včlanil se je 15. julija 1957, kmalu potem, ko je kupil svoje prvo kolo. Mesečna članarina je znašala 30 din.

Ustanovna skupščina Avto-moto zveze Slovenije (AMZS) je bila 5. septembra 1948 na Taboru v Ljubljani. Navzočih je bilo sto petdeset delegatov, več predstavnikov Jugoslovanske armade, množičnih organizacij in Ljudske tehnike*. Glavno vodilo je bilo: »Doseči moramo, da bo sleherni naš državljan znal upravljati z motornim vozilom, da bo današnji veliki borbi za socializem takoj priskočil na pomoč pri mehanizaciji našega kmetijstva, da se bo povzpel na traktor in če bo potrebno, da se bo na klic domovine takoj odzval in branil naše pridobitve kot izvežban borec-tankist!«

Takratna AMZS je predvsem koordinirala člane in klube. Z leti se je obseg dejavnosti širil. Eno najpomembnejših – pomoč na cesti – so pričeli izvajati 1. oktobra 1959, tedaj pod imenom Služba pomoč-informacije. Koliko je bilo smiselno članstvo kolesarja v tistih časih, ne vem. Pomoč na cesti za kolesarje je AMZS uvedla leta 2021. Kot za vsa ostala vozila tudi za kolesa velja, da bo mehanik okvaro odpravil takoj, če se le da, v nasprotnem primeru bo kolo in kolesarja odpeljal na želeni naslov. S tem je AMZS zaokrožila svoje storitve pomoči za različna vozila svojih članov. Članstvo v AMZS je namreč vezano na človeka in ne na prevozno sredstvo. Pomoč lahko uveljavljate tudi v primeru, da vozilo (katerokoli) ni vaše. Od leta 1957 izdajajo tudi revijo z naslovom Motorevija.

Čeprav ustanovljena leta 1948, pa segajo začetki AMZS skoraj štirideset let nazaj. Za njenega predhodnika velja prvi avtomobilistični klub na Slovenskem. Na pobudo barona Friderika Borna je bil ustanovljen 16. julija 1909 pod imenom Krainer Automobil-klub (Kranjski avtomobilski klub). Temeljna načela so bila šport, pospeševanje turizma, pojasnjevanje pomena avtomobilizma in poučevanje voznikov.  Leta 1920 se je preimenoval v Avtomobilski klub za Slovenijo, malo kasneje pa v Jugoslovanski avtomobilski klub. Slednje ime so izbrali, ker so želeli izdajati mednarodne dokumente. Dovoljenje za to je lahko dobil le en klub v državi. Tako se je porodila misel o klubu, ki bi združil vse narodne klube v Kraljevini SHS in rodil se je Avtomobilski klub Kraljevine SHS. Za slovensko ozemlje so ustanovili Sekcijo Ljubljana, leta 1925 pa  še Sekcijo Maribor. Ko so v Kraljevini SHS izvedli administrativno delitev države in je nastala Dravska banovina, sta se sekciji združili. Med vojno se je vsakršno delovanje klubov ustavilo. V Ljubljani je nekaj časa deloval italijanski kraljevi avtomobilski klub. Leta 1944 so partizani izdali vojno prometni pravilnik in uvedli registracijo vozil. Po končani vojni klub ni znova zaživel. Nekaj let po osvoboditvi so ustanovili AMZS.

* Ljudska tehnika – Leta 1946 je pod okriljem Fizkulturne zveze pričela delovati Komisija za tehniko in šport, dve leti kasneje pa ji je sledila samostojna organizacija Ljudska tehnika Slovenije, ki je bila leta 1972 preimenovana v Zvezo organizacij za tehnično kulturo Slovenije ali ZOTKS.

Slovarček

  • Friderik Born: (25. junij 1873, Berlin – 5. februar 1944, taborišče Mauthausen), nemški podjetnik judovskega rodu, lastnik rudnika živega srebra v Podljubelju.

Viri:

Kraj: Rakek
Datum: 1957
Avtor: —
Zbirka: Franci Albreht
Skenirano: 16. 12. 2022
Oblika: dokument

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: