Skip to content

1945 Koper – Slovensko-italijanska antifašistična unija

15. 03. 2023

KPJ si je zamislila Ljudsko fronto kot nadaljevalko narodnoosvobodilnega gibanja. Slovensko (slovansko)-italijanska antifašistična unija je bila ustanovljena po navodilih in usmeritvah slovenskih komunistov. Prevzela je tudi organizacijske oblike in program Ljudske fronte. Na območju Julijske krajine so jo ustanavljali postopoma. Najprej v tržaškem okrožju, po umiku jugoslovanske armade iz cone A še v goriškem okrožju in v Trstu. Njene glavne naloge so bile očistiti ostanke fašizma, pomoč NOO pri zamenjavi stare oblasti ter utrjevanje politične enotnosti. 

Poudarjali so, da onkraj Soče, kjer je bila zavezniška uprava, ni svobode, v Julijski krajini pa naj bi ljudje lahko javno izražali svoje mišljenje in zahtevali svoje pravice. Po oceni naj bi SIAU podpiralo med šestdeset in sedemdeset odstotki prebivalcev Trsta. Dvanajstega avgusta 1945 so imeli v Trstu prvi kongres. Sprejeli so program. Delovanje SIAU je bilo centralizirano. Krajevni odbori so morali vsaka dva tedna pošiljati poročila okrajnim odborom, ti pa so zbirna poročila pošiljali na okrožje. V italijanščini so izdajali glasilo Il Progresso (Napredek), ki je izhajalo dvakrat tedensko v Tržiču. Osrednje slovensko glasilo SIAU v slovenščini v goriškem okrožju je bil Soški tednik. Izhajal je vsako soboto do 12. julija 1947. SIAU je prenehala obstajati leta 1950.

Z lastnikom izkaznice sva ugotavljala, čemu naj bi služila. Pomislila sva tudi, da je bila neke vrste vozna karta, ker je Franc Albreht tedaj obiskoval zdravnika v Valdoltri. Dejansko je članska izkaznica Slovansko-italijanske antifašistične unije. Začeli so jih izdajati avgusta 1945. Bile so dvojezične. Avgusta 1946 so izdali nove izkaznice in za boljši pregled članstva uvedli kartoteke. Članarina je bila eno liro na mesec. Pobirali so jo vsake tri mesece. Od julija 1946 so pobirali članarino vsake pol leta. Vedno pa jo je bilo mogoče plačati tudi mesečno.

Viri:

  • Troha, N. Politika slovensko-italijanskega bratstva (Slovansko-italijanska antifašistična unija v coni A Julijske krajine v času od osvoboditve do uveljavitve mirovne pogodbe. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 1998.

Kraj: Koper, Rakek
Datum: 1945
Avtor: —
Zbirka: Franci Albreht
Skenirano: 16. 12.2022
Oblika: dokument

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: