Skip to content

Pogled proti jezeru

Ulične table v Cerknici – slika 13

Pogled na Dolenje Jezero leta 1972

Vir: Stareslike.cerknica.org
Zbirka: Brestov obzornik
Avtor: neznan

Sight to Dolenje Jezero in 1972

Source: Stareslike.cerknica.org
Collection: Brest’s review
Author: Unknown

Panoramski pogled na Cerkniško jezero
(proti jugu) z vasjo Dolenje Jezero in
makadamsko cesto, ki vas povezuje s
Cerknico. Druga, ožja cesta (desno) nas
popelje v Dolenjo vas. Strjeno, zaokroženo
naselje obkroža tedaj še obdelano
polje.
Panoramic view of Lake Cerknica (in
the direction of the south) with the
village of Dolenje Jezero and the
macadam road that connects the
village with Cerknica. The second,
narrower road (right) takes us to
Dolenja vas. A compact, rounded
settlement is surrounded by the then
still cultivated field.
 
Izvirni prispevek / Source post:

Izbrane povezave / Selected links:

 

QRT12

%d bloggers like this: